gabwe99 april 10, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei og velkommen tilbake til min studentblogg! I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hvorfor og hvordan man kan skaffe seg en mentor. For å få en bredere forståelse over hvordan man skaffer seg en mentor har jeg tatt et kurs som heter «first round». Dette kurset handler om hvordan man kan bygge et nettverk, noe som er viktig å kunne i arbeidslivet. 

LinkedIn

LinkedIn er en veletablert plattform som er kjent for å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser. LinkedIn er et godt eksempel på en plattform hvor man kan skaffe seg et nettverk over hele verden. I arbeidslivet er det svært viktig å ha et godt nettverk, da det kan gi deg som person mange muligheter. I tillegg vil det være enklere å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere, noe som gjør det enklere å søke jobber. Som sagt er det svært nyttig å bygge et nettverk, men hvordan gjør man det?

Start networking – first round 

I kurset «first round» er det 8 moduler som må gjennomføres. Dette inkluderer at du får en gjennomgang av hensiktsmessige verktøy som senere kan anvendes i arbeidslivet. Videre skal vi gjennomgå de ulike modulene hver for seg. 

Din profesjonelle identitet: Det første steget i kurset tar for seg hvem du er som student. Selv om man er ferdig utdannet betyr ikke det nødvendigvis at en føler seg trygg i arbeidslivet. Som student vil man i større grad tilnærme seg teoretisk læring og det kan oppleves forvirrende å skulle anvende det man har lært i praksis. Etter hvert som man får mer erfaring innenfor det profesjonelle arbeidslivet vil identiteten vokse og det er viktig å være trygg i rollen sin. Kurset trekker frem essensielle kvaliteter som en bør ha for å oppsøke hjelp fra andre profesjonelle aktører. De fem kvalitetene er følgende:

Empati: Denne kvaliteten handler om å kunne se ting fra andres perspektiv. I arbeidslivet vil man møte på mange ulike mennesker, noe som gjør det veldig viktig å kunne se ting fra andre «point of view». 

Nysgjerrighet: Går ut på å vise at du er nysgjerrig på bedriften/ personen.

Takknemlighet: Når noen gir deg tid og innsikt er det viktig å vise takknemlighet. 

Relevansen: Forklar hvorfor samtalen er nyttig.

Respekt: Den gylne regel – behandle andre sånn som du selv ønsker å bli behandlet. 

Hvordan finne en mentor på LinkedIn: For å finne en mentor på LinkedIn er man nødt til å opprette en profil. Når dette er gjort er det mulig å komme i kontakt med mennesker over hele verden. I LinkedIn er det mulig å spesifisere søket, slik at du enkelt kan komme i kontakt med mennesker i den bransjen du ønsker å jobbe i. På plattformen er det tre ulike måter du kan bruke for å komme i kontakt med andre mennesker. 

Perfect overlap: Er når du identifiserer deg med noen fra samme skole eller linje. 

Great overlap: Et eksempel på «great overlap» er hvis man finner noen som har gått på samme skole som deg. Personen trenger ikke å ha studert det samme som deg, men gjerne noe lignende. 

Similiarites: Dette kan for eksempel være at du har noe til felles med personer i bedriften du ønsker å jobbe for. Det kan for eksempel være at personen har gått på samme skole som deg. 

Hvordan ta kontakt gjennom LinkedIn: I kurset fikk vi en bedre forståelse over hva som er forskjellene mellom LinkedIn og E-mail. I utgangspunktet er LinkedIn en bedre plattform for å knytte profesjonelle kontakter, da man noenlunde allerede har en «digital CV» på LinkedIn. Dette gjør det enklere å synliggjøre erfaring, kompetanse og referanser. På den andre siden ser vi at E-mail fungerer mer som en kommunikasjon plattform hvor utveksler informasjon med eksisterende kontakter, som for eksempel mellom kollegaer. 

Koordinering: Mange har ofte en travel arbeidsdag, noe som gjør at de har lite tid til overs. Av den grunn er det viktig å gjøre kommunikasjonsprosessen enkel. Det vil si at man ikke bør skrive lange eller uspesifiserte meldinger. Et tips er å være konkret slik at man får et raskt svar tilbake. 

Modulene 5, 6 og 7 går inn i hverandre: 

De tre siste modulene går ut på å styre samtalen, gi informasjon om deg selv og stille forberedt. Vi deler styringsfasen inn i fire ulike deler: Start, introduksjon, spørsmål og avslutning. Det er viktig å være forberedt og man kan for eksempel skrive ned spørsmål på forhånd. I tillegg er det viktig å fremheve fem punkter når du skal fortelle om deg selv – fortell litt om deg selv, skills og interesser, din erfaring så langt i arbeidslivet, hvor du er i dag og hva du ønsker å oppnå i fremtiden. Når man skal spørre mentor om spørsmålene bør de deles inn i «main, second og third». 

  • Main: Handler om deres reise, og hvilke hindringer de har møtt på frem til i dag, samt hvorfor de har tatt valgene som har ført dem dit de er i dag. 
  • Second: Handler om hvordan skills de har og deres karriere, samt informasjon om bedriften. 
  • Third: Handler om råd, som for eksempel hvilke råd de ønsker å gi videre og hvilke muligheter du kan ha, samt eventuelle anbefalinger de kan gi deg.

8. Skape langsiktige relasjoner

I arbeidslivet er det viktig å skape langsiktige relasjoner, spesielt hvis man ønsker å bygge et solid nettverk. Det er viktig å opprettholde kontakten med mentor, slik at man fortsatt kan få veiledning. For å vise mentor at du setter pris på hjelpen kan du for eksempel sende en mail for å vise din takknemlighet. Det er også mulig å forhøre deg om det er mulig å spørre mentor om det er mulig å ta kontakt ved senere anledninger. På den måten vil personen føle seg verdsatt og det vil være enklere å ta kontakt senere. 

Konklusjon

Alt i alt var kurset utrolig lærerikt og spennende. Etter å ha tatt kursert ser jeg definitivt nytten av å ha en mentor. I tillegg vil jeg bli flinkere på å bruke LinkedIn, slik at jeg selv kan komme i kontakt med andre personer. 

Kildeliste:

https://first-round.teachable.com