osclov April 26, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilde hentet fra Pixabay

I dette blogg innlegge skal jeg skrive lit om hvordan man skal få et bra resultat av sine sosiale medier kampanje.

Mer og mer av markedsføringen foregår i dag på internettet. Derfor er det viktig at man setter fokuset i riktig retning. Det er bedrifter som er helt sikre på at du skal kjøre kampanjer på sosiale medier, men ikke hvordan man skal gjøre dette eller hva som er målet med kampanjen. Det er her feilen startet. Bedrifter bestemmer seg for at de skal kjøre en kampanje på Facebook, men de vet ikke hvem de skal nå. Hvis vi ikke har et helt klart mål foran oss, så er alt arbeidet gjennomført uten være uten noe utbytte. Derfor er det ekstremt viktig å planlegge hva kampanjen skal oppnå.

POST-Modellen

People: Hvem skal vi nå?
People handler først og fremst om hvem du skal nå ved bruken av sosiale medier. Her snakker vi altså om målgruppen vi ønsker å nå. For å skape relevant og meningsfylt innhold som bidrar til å nå et mål, er det ekstremt viktig at vi vet hvem vi ønsker å kommunisere med. Hvis man ikke vet hvem man snakker med, faller budskapet på døve ører. Derfor er det ekstremt viktig at vi vet hvem målgruppen vi ønsker å kommunisere med er. Det vil være meningsløst å utarbeide en strategi uten å vite hvem du skal kommunisere til og deres atferd og preferanser. Et eksempel på dette er å kjøre en kampanje for sminke, og du ønsker å nå ut til jenter med interesse for dette, men også er miljøbevisste. Da er det viktig å finne ut bemerkelser for denne målgruppen.

Objektive: Hva er målet?
Når målgruppen er satt og du vet hvem du skal kommuniserer til, er det viktig å sette seg mål for kampanjen. Objektivs handler altså om hva målet med kampanjen er, og hva vi ønsker å oppnå. Uten å ha satt seg opp noen mål, så jobber man så å si i blindet. Uten mål har arbeidet ingen mening. Ved å ha konkrete mål man ønsker å nå, har alle noe å jobbe etter. Det er ingen fasit om hva målet for kommunikasjonen skal være, men det kan alt fra å skaffe flere brukere, øke salg, lære interessenter om bedriften eller få de til å bli mer engasjerte. For å fortsette med eksempelet så kan målet være å lære målgruppen om hvor miljøvennlig produktene er.

 Strategi: Hvordan ønsker du kundeforholdet skal endre seg?
Nå som vi vet hvem vi skal kommunisere med og vi vet hva målet med kommunikasjonen er, er det neste steget og sette opp en strategi for å nå målet. Her handler det om hvordan vi ønsker at kundeforholdet skal forandre seg. Kanskje vi ønsker at målgruppen skal begynne å snakke med hverandre om positive attributter ved produkter ved å dele et innlegg, tagge noen eller sendte det direkte til noen som ikke har hørt om bedriften før. Eller at vi skal skape et større engasjement og ha en konkurranse hvor man må like og dele.

Teknologi: Hvilken sosial plattform skal du bruke?
Det aller siste steget i modellen er jo da hvilken plattform vi skal ta i bruk. Her er det viktig at vi er klar over målgruppens preferanser ved bruk av sosiale plattformer.Hvis vi fortsetter med eksempelet så befinner det seg sannsynligvis mer sminke entusiaster på Instagram og Facebook enn det gjør på Twitter. Dette fordi Instagram og Facebook er mer bildefokusert plattformer. Derfor vil det være bedre og sette fokuset her.  

 

Kilde

Charlene Li og Josh Bernoff om POST-modellen i boken: «Groundswell»