Mg May 1, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan sosiale medier har skapt en ny arena for kommunikasjon.

Året er 2019 og vi kommuniserer med hverandre som aldri før. Sosiale medier har banet vei og sprengt alle kommuikasjonsbarrierer. Før i tiden kommuniserte vi enten med de menneskene vi kom over eller med en stasjonert telefon i kjernen av huset.

Så kom mobilen og kommunikasjon ble lettere, men det ble fortsatt samme type kommunikasjon. enkelt kommunikasjon, prating osv. Vi kunne bare kommunisere med en person om gangen via telefon og det var begrenset hvor mange person vi klarte å holde oppmerksomheten til under en samtale i person.  

Så kom sosiale medier. En ny verden ble åpnet opp i form av kommunikasjon. Folk kunne dele bilder,  sende meldinger gratis via nettet og kommentere på andres aktivitet. Idag kan vi ved hjelp av noen taste trykk kommunisere tanker og meninger til tusenvis til og med  millioner av mennesker om vi har nettverket til det. Det er jo en selvfølge at dersom du har et større nettverk så vil du nå ut til flere mennesker av gangen. Denne type nettverksbygging har gjort det mulig å leve av å skape en stor stemme for seg selv. Fordi sosiale medier gjør det mulig å kommunisere verden over på veldig kort tid, blir det en veldig attraktiv måte å kommunisere på.  Sosiale medier har gjort informasjon så tilgjengelig at oppmerksomheten vår ble kort. Dette siden vi konstant har tilgang til hva enn vi ønsker av informasjon og det har gjort det vanskeligere for oss å gjøre kompromisser eller å ta til takke med det man har. Noe man ville gjort dersom man ville lest papirutgaven av aftenposten i 1995. 

Samtidig som vi får muligheten til å kommunisere verden over, får vi også da en ny utfordring hvor vi må klare å holde oppmerksomheten til seerne av innholdet. sosiale platformer som twitter setter karakter begrensninger, facebook har status oppdateringer og instagram deles det bilder med kort forklarende tekster. Man får dermed mye ut av å bli god på å få frem budskapene sine med minst mulig tekst. Denne type kommunikasjon er noe som er realiteten og jeg oppfordrer derfor alle å tenke litt over hvordan kommunikasjon kommer best mulig frem i en verden hvor sosiale medier dominerer.