Sander mai 28, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om rollen til sosiale medier og plattformer i forbindelse med angrepet på den amerikanske kongressen 6 januar 2021.

Som vi vet, har sosiale medier og plattformer knyttet oss tettere sammen en noen gang før. Kun med et touch unna kan du komme i kontakt med noen på helt andre siden av landet, eller verden. Gjennom sosiale plattformer slik som Facebook, Instagram eller Twitter så kan man komme i kontakt med likesinnede mennesker, med de samme meningene og tankene som deg selv.

Dette fører til at man oppretter grupper over disse plattformene hvor flere likesinnede mennesker deler sine meninger. Og disse meningene er som regel de samme for personene innad i gruppen. Når disse meningene og idene som disse menneskene har, forsterker seg og blir bekreftet igjen og igjen, kaller vi dette fenomenet for «ekkokammer».

Et ekkokammer er noe som beskriver en situasjon der hvor informasjon og ideer blir forsterket gjennom repetisjon eller bekreftelse av meninger, innenfor en avgrenset gruppe mennesker. Dette fenomenet har forsterket seg i tråd med bruken og avhengigheten vi har av sosiale medier og plattformer. Det er nå lettere enn før å finne likesinnede mennesker og dele meninger.

Men hva har dette å gjøre med angrepet på den Amerikaske kongress?

På ulike sosiale medier og plattformer har tilhengere av den tidligere amerikanske presidenten Donald J. Trump delt sine meninger og blitt medlem av ulike sosiale forum, og grupper hvor ulike pro-Trump meninger og ideer deles. Noen av disse pro-Trump supporterne er kjent for å være ekstreme til tider, og de oppfatter nærmest den tidligere presidenten som en Gud.

Mye av dette har med «filterbobler» å gjøre. Filterbobler er et konsept som går ut på at informasjon er tilpasset til deg, og til det du ønsker å se. Eksempelvis kan dette forklares med at dersom du shopper treningsklær på nett, vil du i etterkant av dette få opp annonser av treningsklær. Litt rart? Ja. Men nettleseren din lagrer den informasjonen av siden og søk du foretar deg slik at det neste søket ditt er tilpasset deg så godt som mulig.

I sammenheng med dette så vil det si at dersom du er en Trump-supporter og klikker deg inn på pro-Trump nyheter, eller sosiale plattformer som er pro-Trump, så vil denne informasjonen lagres, og du vil i senere tid kun få opp nyheter som er tilpasset denne algoritmen. Denne informasjonene gjelder ikke bare søk på eksempelvis google, men også Facebook. Det vil si at de sidene du følger og deltar i på Facebook, vil ha en innvirkning på denne algoritmen.

Med både filterbobler og ekkokammere i tankene en det ikke vanskelig å trekke slutninger om at Trump supportere har et sterkt samhold på sosiale plattformer, hvor enkelte ekstreme tilhengere deler ekstreme ideer som får aksept fra resten. Dette fører oss til slutten av presidentvalget i 2020-2021, når stemmene skulle telles opp.

«6. Januar. Vi ses i DC»

Det går mot slutten av opptellingen og målingene tilsier at den nåværende president Joe Biden kommer til å stikke av med seieren. Dette er noe Trump-supporterne ikke er fornøyde med og begynner å ta grep. Dette får også daværende president Trump til å fyre litt opp under. Presidenten tok til Twitter på julaften og postet en 8 minutter lang video hvor han advarer sine følgere om at kommunister jobber for å overta kontrollen. Videre sier han «6.januar. Vi ses i DC.»

Videre de kommende ukene fortsetter Trump å hive ved på bålet, ved å oppfordre til en protest i hovedstaden, den 6 januar 2021. Dette fikk selvfølgelig Trump supporterne med seg, og gjorde seg klare til å demonstrere i hovedstaden den 6 januar for å vise sin support til Trump.

Dagen kom, og meldingene og budskapet hadde spredd seg som ild i tørt gress bland Trump supportere på sosiale plattformer. Dette gjaldt ikke bare «the arerage Joe», men også ekstremistene som vil gjøre alt for å beholde Trump som president. På Twitter den 5 januar kom det en melding fra en av supporterne «If we occupy the Capitol building, there will be no vote». Og med dette kom den store dagen 6. januar hvor det hadde samlet seg store folkemasser i gatene i DC. Bland noen av supporteren hadde de fått denne informasjonen om at dersom de stormet den amerikanske kongressen, så ville tellingen av stemmene stoppe, som førte til en fordel for Trump. Folkemassene samlet seg utenfor den amerikanske kongressen, og til slutt så klarte ikke politiet å holde kontroll på mobben som hadde samlet seg, og folkemassene strømmet til for å storme kongressen.

Oppsummering

Alt i alt så hadde ikke angrepet av den amerikanske kongressen skjedd i den graden det skjedde uten at sosiale medier og plattformer hadde vært til stede. Sosiale medier og plattformer skaper en måte for likesinnede mennesker å kommunisere på, og dele sine meninger. Og ved hjelp av fenomener som ekkokammer og filterbobler, så blir enkelte radikale og ekstreme ideer forsterket, slik at man begynner å tro på det, og mene det selv.