Adrsve mars 5, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De neste ukene skal jeg sammen med medstudenter(er) opprette en nettbutikk. Dette er en eksamensoppgave. Vi har ikke fått noe særlig mer info utenom dette.

 

Selvfølgelig sitter vi da igjen med mange spørsmål.

Dette er et blogginnlegg viet til disse spørsmålene.

Spørsmålene blir besvart i egne blogginnlegg fortløpende.

 

Dette håper jeg at vil fungere som en guide for mine medstudenter i tillegg.

Et utdrag av spørsmål jeg håper å få besvart er bl.a. disse:

  1. Skal vi opprette nettbutikken i Shopify eller WooCommerce?
  2. Skal vi selge produkter eller tjenester?
  3. Hva gjør andre suksessfulle nettbutikker, suksessfulle?

Sammendraget skrives kontinuerlig, for prosessen er likeså.