Rahel Abraha juni 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bildet hentet fra: http://bergstromconsulting.no

En digital strategi skal hjelpe til å føre bedriften din i en riktig retning når det gjelder digital markedsføring. I en digital strategi er viktig å sette seg konkrete mål. Som for eksempel, «hva er det vi ønsker å oppnå?». Fordi det skaper innsikt, retningslinjer og struktur for å nå et spesifikt mål. Det starter med en situasjonsanalyse som sier noe om hvor bedriften er nå. Dermed handler det om å finne målet/aspirasjonen som sier noe om hvor en ønsker å være. Når dette er kartlagt vil neste spørsmålet innebære hvordan man kommer seg dit, altså veien til målet. Når strategien er fastsatt må du finne ut hvilken aktivitet du må gjennomføre for å forsterke denne strategien, dette kalles taktikk. Dermed må du avklare hvordan taktikken skal gjennomføres, hvem skal gjøre hva og hvordan skal det gjøres. Når alle disse punktene er gjennomgått må du se om det fungerte ved å måle resultatet for innsikt. Det må altså være en rød tråd i punktene for at den digitale strategien skal fungere. 

En enkel innledning av strategi er: analyse, plan og implementering

Analyse: Hvor er vi nå?
Det aller første en bedrift må identifisere i utviklingen av en strategi er bedriftens nå-situasjon. For å kunne måle fremgang og om man er på rett vei mot målene sine, er det nødvendig å utarbeide en klar analyse av hvor man befinner seg i dag. Hva er bedriftens nåværende status og posisjon? Hvem er konkurrentene og målgruppen? Dette er viktige spørsmål som må besvares i denne fasen. For å utarbeide en fullstendig analyse av nå-situasjonen er en SWOT-analyse et viktig hjelpemiddel for å kartlegge bedriftens styrker, svakheter, trusler og muligheter. Andre verktøy som kan være viktige å benytte seg av er for eksempel Google Analytics, som kan gi nødvendig forbrukerinnsikt når det blant annet kommer til hvem kundene er og hvor de kommer fra. 

Plan: Hvor vil vi være?
Etter ordentlig analysering av nå-situasjonen vil man ha en bedre forståelse av hva man ønsker å forbedre og jobbe mot. Når man har kartlagt hvor man er, vil neste steg være strategisk målsetting, det er her målene kommer inn. Målene man setter må være spesifikke, samt relevante og oppnåelige. Ønsker man å øke antall konverteringer, skape mer trafikk eller å øke engasjement?

Bildet hentet fra: www.bt.no

Et eksempel på et rammeverk man kan ta i bruk for å sette seg disse målene er OKR (Objective, Key Result). Enkelt forklart skal OKR gi deg svaret på de to vesentlige spørsmålene i strategien, nemlig:
Objective: hva ønsker du å oppnå?
Key Result: Hvordan skal vi komme oss dit?
Målene man setter seg skal være noe man strekker seg etter og gjerne litt utenfor komfortsonen, men de må heller ikke være urealistiske. Viktigst er det å holde seg til ett, maks to hovedmål, slik at man kan fokusere mest mulig på disse og ikke ender opp med noe som er uoppnåelig.

Implementering: Hvordan kommer vi oss dit?
Etter at målene er satt, vil neste steg være hvordan man når disse. Dette vil innebære en detaljert plan over ulike markedsaktiviteter innenfor den valgte perioden, og de spesifikke tiltakene man implementerer for å nå det ønskede resultatet. Disse aktivitetene vil variere, da det er avhengig av hvilke mål man har satt seg. Innenfor en digital strategi vil vanlige tiltak blant annet være:
SEM/ SEO (søkemotormarkedsføring/ søkemotoroptimalisering)
Content marketing (innholds-markedsføring)

Bildet hentet fra: kulturfabrikken.dk/

Kontroll
Det er viktig å kontinuerlig kontrollsjekke slik at man underveis kan tilpasse strategien. Det som skiller digital markedsføring fra vanlig markedsføring er at alt man gjør er målbart. For å kontrollere at man er på rett vei mot målet sitt kan man benytte seg av KPI (Key Performance Indicators). Dette er målbare indikatorer, som for eksempel hvor lang tid de tilbringer der eller antall besøkende på nettsiden. 

Ulike strategi-modeller du kan anvende

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan en digital strategi skal se ut, det vil variere fra bedrift til bedrift. Det er da viktig at du finner veien som passer best for deg og din bedrift. Det finnes mange forskjellige strategi perspektiver man kan ta utgangspunkt i. Jeg vil derfor helt til slutt i dette innlegget komme med to anbefalte strategi-modeller du kan ta i bruk.

  1. «job to be done»
    «Hvilket problem ønsker du å løse?» 
    https://www.youtube.com/watch?v=sfGtw2C95Ms#action=share
  2. «Blue Ocean Strategy»
    «Skille seg fra sine konkurrenter». 
    https://www.youtube.com/watch?v=2N3XqyuOwIM#action=share

– Rahel