dinaengh May 31, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En god strategi er nødvendig for at din bedrift skal nå sitt overordnede mål. I dette innlegget vil vi gi deg tips til utforming av en digital strategi, slik at du enkelt kan hjelpe din bedrift til å fange og skape verdi. I dette innlegget vil du få svar på:

  • Hva en strategi er
  • Hva en god strategi burde inneholde
  • 3 ulike strategi-modeller du kan anvende

Strategi er veien til målet

En strategi kan defineres som et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som helhet. Strategi er dermed ikke selve målet, men de strategiske valgene du tar for å komme dit.

Noe av det første man må tenke på i utarbeidelsen av en strategi er å sette seg konkrete mål: «hva er det vi ønsker å oppnå?». Så fort man har kartlagt dette vil det neste spørsmålet innebære hvordan man kommer seg dit, altså veien til målet. En digital markedsføringsstrategi vil dermed fungere som en plan over de konkrete tiltakene som skal gjennomføres innenfor en digital kontekst, for å nå disse målene.

Bilde hentet fra: Unsplash.com

«Mangel på fokus er mangel på strategi»

Strategi handler i stor grad om å ta valg, men like viktig er det også og klare å velge noe bort. Strategien vil ha større sannsynlighet for å lykkes dersom man klarer å holde fokus, og ta de riktige valgene som skal lede deg på veien mot målet ditt. En vanlig feil flere bedrifter gjør er at de ikke klarer å ta viktige valg (for eksempel å velge en spesifikk målgruppe å rette seg mot, eller en hvilke digitale markedsførings-aktiviteter de skal ta utgangspunkt i) – dette i kan blant annet resultere i at man ikke når målene man setter seg.

Analyser, legg en plan og implementer

1. Analyse: Hvor er vi nå?

Det aller første en bedrift må identifisere i utviklingen av en strategi er bedriftens nå-situasjon. For å kunne måle fremgang og om man er på rett vei mot målene sine, er det nødvendig å utarbeide en klar analyse av hvor man befinner seg i dag. Hva er bedriftens nåværende posisjon og status? Hvem er målgruppen, og hvem er konkurrentene? Dette er viktige spørsmål som må besvares i denne fasen. For å utarbeide en fullstendig analyse av nå-situasjonen er en SWOT-analyse et viktig hjelpemiddel for å kartlegge bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Andre verktøy som kan være viktige å benytte seg av er for eksempel Google Analytics, som kan gi nødvendig forbrukerinnsikt når det blant annet kommer til hvem kundene er, hvor de kommer fra og hvordan de interagerer med innholdet.

Strategi handler i stor grad om å se inn i fremtiden — blant annet når det kommer til trend-utvikling og teknologiske-, økonomiske- eller miljømessige endringer. Vesentlig for en bedrift er å ha en forståelse av hva som foregår i samfunnet, for å på denne måten være best mulig forberedt for hva som kan påvirke bedriften. Det er derfor en situasjonsanalyse, samt en analyse av både eksterne og interne faktorer, er helt avgjørende.

2. Plan: Hvor vil vi være?

Etter grundig analysering av nå-situasjonen vil man ha en bedre forståelse av hva man ønsker å forbedre og jobbe mot. Når man har kartlagt hvor man er, vil neste steg være strategisk målsetting — det er her målene kommer inn. Målene man setter må være spesifikke og målbare, samt relevante og oppnåelige. Ønsker man å øke antall konverteringer, skape mer trafikk eller å øke engasjement?

Bilde hentet fra: Unsplash.com

Et eksempel på et rammeverk man kan ta i bruk for å sette seg disse målene er OKR (Objective, Key Result). Enkelt forklart skal OKR gi deg svaret på de to vesentlige spørsmålene i strategien, nemlig:

  • Objective: hva ønsker du å oppnå?
  • Key Result: Hvordan skal vi komme oss dit?

Målene man setter seg skal være noe man strekker seg etter og gjerne litt utenfor komfortsonen, men de må heller ikke være urealistiske. Viktigst er det å holde seg til ett, maks to hovedmål, slik at man kan fokusere mest mulig på disse og ikke ender opp med noe som er uoppnåelig. For mer informasjon om hva OKR er og hvorfor det er viktig for din bedrift, sjekk gjerne ut dette innlegget.

3. Implementering: Hvordan kommer vi oss dit?

Etter at målene er satt, vil neste steg være hvordan man når disse. Dette vil innebære en detaljert plan over ulike markedsaktiviteter innenfor den valgte perioden, og de spesifikke tiltakene man implementerer for å nå det ønskede resultatet. Avhengig av hvilke mål man har satt seg, vil disse aktivitetene variere. Innenfor en digital strategi vil vanlige tiltak blant annet være:

  • SEM/ SEO (søkemotormarkedsføring/ søkemotoroptimalisering)
  • Content marketing (innholds-markedsføring)
  • E-post-markedsføring
  • Relasjons- og merkevarebygging i sosiale medier
Bilde hentet fra: Unsplash.com

«Doing the right things vs. doing things right»

Selv om man lykkes med å sette seg mål og er flink til å implementere, er det ikke dermed sagt at man klarer å gjøre dette på en effektiv måte. På engelsk kan man dele inn effektivitet i to ulike betydninger; efficiency og effectiveness. Efficiency handler om at man gjør masse, men nødvendigvis ikke det som gjør at man når det spesifikke målet. Effectiveness derimot, betyr at man gjør på det man faktisk skal gjøre for å komme i mål. Tipset er derfor å fokusere på det man mener er det viktigste og skaper mest effekt, samt være produktiv.

4. Kontroll

Det er viktig å kontinuerlig kontrollsjekke slik at man underveis kan tilpasse strategien. Det som skiller digital markedsføring fra vanlig markedsføring er at alt man gjør er målbart. Det vil derfor være mye lettere å måle effekten av en kampanje: man vil hele tiden få indikasjoner på om man enten er på rett vei eller må gå tilbake å justere på målene.

Hvis man er flink til å iverksette, men ikke har kontroll, kan det både bli uoversiktlig og vanskelig å fullføre det målet man har satt seg. For å kontrollere at man er på rett vei mot målet sitt kan man benytte seg av KPI (Key Performance Indicators). Dette er målbare indikatorer, som for eksempel antall besøkende på nettsiden, hvor lang tid de tilbringer der, eller antall konverteringer.

Bilde hentet fra: Unsplash.com

3 ulike strategi-modeller du kan anvende

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan en digital strategi skal se ut, det vil variere fra bedrift til bedrift. Da er det viktig at du finner veien som er mest lønnsom for deg og din bedrift. Det finnes mange forskjellige strategi-perspektiver man kan ta utgangspunkt i. Jeg vil derfor helt til slutt i dette innlegget komme med tre anbefalte strategi-modeller du kan ta i bruk.

1. «Start with why»

Denne strategien tar utgangspunkt i at man skal starte med å besvare spørsmålet om hvorfor man gjør som man gjør, og hva som gjør deg unik.

2. «Job to be done»

Det viktigste i denne strategien er å spørre deg selv: «Hvilket problem ønsker du å løse?» Se videoen for en kort innføring om denne strategien.

3. «Blue Ocean Strategy»

Hvordan finne markeder der konkurransen ikke er like tøff? Her handler det om å skille seg fra sine konkurrenter. Se video under: