ajsa mai 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave å finne et engelsk dybdeinnlegg, som vi skal oversette og skrive om. Innlegget jeg har valgt er skrevet av Hiten Shah og heter: Lag produkter som folk elsker ved å validere ideen din først (Create products that people love by validating your idea first). Innlegget handler kort fortalt om hvordan man skal validere produktideene sine før man setter i gang med å produsere. Dette vil jeg si er veldig relevant for meg da jeg og gruppen min har fått i oppgave å opprette en nettbutikk hvor vi skal selge et produkt vi har valgt selv. Lag produkter som folk elsker ved å validere ideen din først Du har mest sannsynlig stilt noen dette spørsmålet før du har tenkt på å sette i gang prosessen med å lage et produkt: Hva synes du om ideen min? De fleste har også kanskje fortalt deg at ideen er god, og videre begrunnet hvorfor basert på sine personlige erfaringer. Dette er de menneskene som antar at du kun ønsker å høre det som er positivt fra dem, fordi de mener at det å være støttende er det som vil hjelpe deg mest. Dersom noen stiller meg dette spørsmålet, stiller jeg ofte flere spørsmål tilbake. Grunnen til at jeg gjør dette, er for at jeg skal kunne forstå hvorfor vedkommende er spent på ideen, hvordan de kom opp med ideen og på hvilket stadie de er på i prosessen. Det har seg ofte sånn at når du spør noen om selve ideen de har, så er du på det tidligste stadiet i prosjektet hvor du ennå ikke har validert ideen. Dette er den fasen man bør elske, nettopp fordi mulighetene er uendelige. Man kan bruke fantasien og finne ut hva folk liker: alt fra en ide om et helt nytt produkt eller en ide om forbedring av et eksisterende produkt. Hvis du allerede ikke har funnet ut av det, så vil du en eller annen gang i løpet av prosessen finne ut at det er enkelt å kaste bort tid på ideer som ikke har noe særlig stor betydning. Dette er noe man lærer på den harde måten. Selv har Hiten Shah lært dette ved at han har forsøkt å produsere mange ulike produkter, samtidig som at han har vært rådgiver til andre som har prøvd dette. Når det kommer til validering av ideer forteller Shah at forbrukerideer basert på følelser, underholdning og fritid er vanskeligere å validere sammenlignet med produkter som virksomheter kjøper. Bedrifter betaler direkte for produktene de bruker og en arbeidstakers jobb avhenger av å få ting gjort. Denne valideringsprosessen vil være mest lønnsom dersom man målrettet validerer ideene mot bedriften som en kunde. For å validere ideer bruker man en tretrinnsprosess: 1.Lag en problemhypotese for din ide Ideene er kun beskrivelsen av en løsning på et problem. Å konvertere selve ideen til en problemhypotese vil hjelpe deg å holde fokus på å validere selve ideen, istedenfor å bygge løsninger. Det er ikke ønskelig å lage en løsning for så søke etter problemet som det løser. Når du lager en problemhypotese er hovedmålet å beskrive grupper du jobber mot og hvilket problem du selv tror de har. Du ønsker å ha så mye kunnskap som mulig om personene du lager et produkt til. 2. Sett opp et system for å trekke folk til deg Etter det første steget vil du kunne vite nøyaktig hvilken typer personer du vil nå og ha en god ide om hva du vil lære. Hvis du jobber med et eksisterende produkt og endrer dette produktet, vil du mest sannsynlig kunne sende en e-post til kundene dine for å nå dem. Målet er å finne måter man kan tiltrekke folk og snakke med dem på – aller helst få til en dialog via video eller ansikt-til-ansikt. Når du har en ny produktide, må du finne en måte du kan tiltrekke deg kunder på. Den vanligste måten å komme i direkte kontakt med kundene på, er å lage en landingsside. Dette er en type side som eksempelvis leder til en spørreundersøkelse som kundene svarer på. I spørreundersøkelsen kan du stille relevante spørsmål hvor et av dem kan være om de er villige til å snakke med deg. For å få kundene interesserte må du være kreativ når du utformer landingssiden. Målet er at kundene skal være så interesserte at de ønsker å legge igjen en e-post. 3. Finn smertemønsteret Etter å ha analysert svarene på spørreundersøkelsen vil du sitte igjen med en liste over personer du kan nå ut til. Målet er å få til en dialog med kundene. Start med å forsøke å få dem til å fortelle historier om deres arbeid slik at du kan høre ting fra deres perspektiv og grave dypere. Her skal du unngå å spørre om deres problemer med mindre de selv begynner å snakke om det. For de aller fleste er det lettere å snakke og fortelle historier enn å fortelle om deres kamper og problemer. Denne prosessen kalles kundeutvikling. For å validere en ide Når du skal validere ideen din, er målet å finne smertemønsteret på tvers av målgruppen: du må sørge for at andre mennesker føler smerten også. Du kan ikke validere en ide basert på din egen mening. Din tid er begrenset og du skal ikke kaste bort tiden på å skape ting folk ikke elsker. Derfor er det viktig å sørge for at ideen er noe som er ettertraktet på markedet og som folk trenger. Hiten Shah skriver utrolig godt og det opprinnelige innlegget er verdt en titt. Følger du disse tipsene når du skal produserer et produkt eller en tjeneste, mener jeg at du uten tvil vil komme godt i gang! /Ajsa Litteraturliste: