Madelenbodahl april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Med utgangspunkt i
min valgte virksomhet Fretex, skal vi se på hvilke målgrupper jeg planlegger å
bruke sosiale medier for å nå, og hvorfor. Det vil være en fordel å definere
målgrupper før selve målene for kampanjen er satt, dette fordi det er lurt å vite
noe om målgruppen før målene blir etablert. Dersom den valgte målgruppen ikke
behersker de ulike sosiale kanalene, vil det da være vanskelig å oppnå satte
mål i sosiale medier.

Interessentanalyse

For å finne mer konkrete målgrupper, kan det være en stor fordel å ta en titt på Fretex sine interessenter, gjennom en interessentanalyse. Her ser vi på bedriftens viktigste interessenter, og vurderer de ulike interessentenes konsekvenser og beslutninger i forhold til kampanjen jeg ønsker å gjennomføre.

Interessent Interesse i kampanjen Viktighet(A, B, C) Holdning til prosjektet(++, +, -, –) Innflytelse(H, M, L) Mulige strategier for å oppnå støtte
Kunder Øke kunnskap rundt bærekraft og miljø A ++ H Vise nye måter man kan være/handle bærekraftig på.
Samarbeidspartnere —″— B + H  
Myndighetene —″— B + M  
Ansatte i Fretex     —″— A ++ M  
Mote/tekstilprodusenter —″— A + M  

Når du har fått en oversikt over dette, sett på deres engasjement og mulige holdninger til det fremtidige prosjektet, ser jeg flere potensielle målgrupper. Ut i fra valgt virksomhet har valget falt på å rette fokuset mot kunder, da nåværende kunder som allerede har et fokus på bærekraft i hverdagen, men også nye potensielle kunder.

Målgruppen jeg
ønsker å nå gjennom sosiale medier, vil dermed være eksisterende og potensielle
nye kunder. Aldersgruppen innenfor dette har jeg tenkt skal være mellom 16-34
år. Målgruppen er relativt bred, men allikevel ser jeg på det som mest
sannsynlig at både gutter og jenter i disse aldersgruppene vil ha størst
sannsynlighet for å bli truffet og påvirket av en eventuell kampanje.

Dersom vi ser på en
undersøkelse utført av SSB har gjennomsnittlig 83,5% av spurte i alderen 16-34
år svart at de bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig. På bakgrunn av
dette kan vi være relativt sikre på at en større del av valgt målgruppe er avanserte
brukere av sosiale medier, som vil si at de har et høyt aktivitetsnivå.

Det er ikke til å
legge skjul på at både ungdommer, men også unge voksne er storbrukere av
sosiale medier som Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube osv. Så det at vi har
valgt en målgruppe som allerede har god kjennskap til de fleste sosiale
kanalene, vil være en stor fordel. Dette vil også gjøre det enklere for oss å
nå ut med budskapet i kampanjen vår, og dermed treffe riktig målgruppe.