helenezeylon april 30, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I disse dager har klassen vår siste innspurt på vår tredje eksamen dette halvåret og vi har i den sammenheng fått i oppgave å skrive et blogginnlegg hvor vi svarer på en av fire refleksjonsoppgaver. Oppgaven jeg har valgt er oppgave fire, og tar for seg hvordan velge rett kanal for å utløse best mulige gevinster for bedriften.

Refleksjonsoppgave 4

På bakgrunn av P (målgruppe) og O (mål), hvilke eller hvilken kanal mener du representerer et potensial for å utløse gevinster/få konkurransefortrinn for «din» virksomhet og hvorfor?

Stine Sofies stiftelse

Gruppen min har valgt å skrive om en veldedig organisasjon kalt Stine Sofies stiftelse. Denne organisasjonen jobber for å styrke rettssikkerheten for voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn utsettes for vold og overgrep. En av mulighetene vi ser for bedriften, er å skape mer kunnskap og kjennskap hos yngre. Vi ser på dette arbeidet som veldig viktig da temaet kanskje kan være litt tabubelagt, men likevel er noe som er utrolig viktig å vite noe om.

For å engasjere de yngre har vi funnet ut at det kan være nyttig å bruke en kjent person som mange unge har et forhold til, og som dermed kanskje kan gjøre budskapet sterkere for de vi prøver å nå. I denne sammenhengen ønsker vi å finne en såkalt influenser som er populær blant den yngre generasjonen og som i tillegg kanskje har opplevd vold eller overgrep og er villig til å snakke om dette.

Medievalgsmodellen

For å komme frem til hvilken kanal vi ønsker å bruke for å nå frem til vår målgruppe har vi valgt å bruke en modell kalt Medievalgsmodellen. Modellen fokuserer på de grunnleggende egenskapene ved mediekanalene, presentasjonsegenskaper, distribusjonsegenskaper og reaksjonsegenskaper. Valg av aktuelle mediekanaler handler ikke kun om selve innholdet i budskapet, men også hvilke forutsetninger som må være tilstede for at budskapet når målgruppen (Olsen & Peretz 2017, 245).

Medievalgsmodellen (Olsen og Peretz 2017)

Presentasjonsegenskaper

Første punkt i medievalgsmodellen er presentasjonsegenskaper og hjelper oss med å avgjøre hvilken type presentasjon budskapet trenger. Er mediekanalen i stand til å levere på de premissene budskapet krever? (Olsen & Peretz 2017, 245). For å treffe målgruppen vår på best mulig måte, ønsker vi å bruke video for å vekke oppmerksomhet og bygge kjennskap til stiftelsen.

Distribusjonsegenskaper

Andre punkt i medievalgsmodellen handler om medienes distribusjonsegenskaper, hvem er det vi vil nå med vårt budskap? (Olsen & Peretz 2017, 246). Vi vil nå barn og unge som kan bli utsatt eller ha noen nære som er utsatt for overgrep.

Reasjonsegenskaper

Tredje og siste punkt handler om reaksjonsegenskaper, hvilke reaksjoner er det vi vil oppnå med kampanjen? (Olsen & Peretz 2017, 245). Vi ønsker å gi målgruppen en liten tankevekker og et ønske om å lære mer om temaet og dermed gå til Stine sofies stiftelse for å finne denne informasjonen.

Valg av kanal

Ut ifra det vi har kommet frem til ved bruk av modellen har vi valgt å benytte oss av den digitale kanalen Youtube. Plattformen er tilrettelagt for video, og er dermed den kanalen som best treffer de presentasjonsegenskapene vi ønsker. Sosialkommunikasjon.no skriver i en artikkel at YouTube er den sosiale mediekanalen flest barn og unge har et forhold til og veldig mange er innom der hver eneste dag (Marthinsen 2017). I tillegg har vi valgt å bruke en opinionsleder som mange i målgruppen har kjennskap til for å styrke budskapet vi ønsker å dele, og for å gi de ønskede reaksjonene.