mfper mai 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har i den tredje og siste modulen av valgfaget Digital Markedsføring fått i oppgave å lage et video-innlegg om hvordan vi lærer best. Min med student Eirik Haugstad og meg selv laget et video-innlegg som går ut på hvilke tanker og meninger vi har om hvordan vi kan lære best.