arbenfera mai 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave lage en video der vi forklarer hvordan vi lærer best. Her skal vi prøve å forklare dette så konkret som mulig, og gå i dybden på hva som faktisk funker for oss.