anettebjorneby februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas et rammeverk som brukes av både små og store bedrifter for å visualisere en forretningsmodell. 

Hva er egentlig en forretningsmodell?
Det er mange som blander forretningside og forretningsmodell, og forskjellen på disse er at forretningsideen forteller HVAdu vil gjøre for å skape kundeverdier, mens forretningsmodellen sier HVORDAN du skal gjennomføre det og tjene penger på bakgrunn av disse kundeverdiene.
Det er mange som blander forretningside og forretningsmodell, og forskjellen på disse er at forretningsideen forteller HVA du vil gjøre for å skape kundeverdier, mens forretningsmodellen sier HVORDAN du skal gjennomføre det og tjene penger på bakgrunn av disse kundeverdiene. Vi bruker forretningsmodellen til å forstå og analysere bedriften vår. Modellen kan også brukes som en bedriftsstruktur for eventuelle samarbeidspartnere og kunder. 

Skal du starte din egen bedrift, så er dette det første steget du må ta i utviklingen av en forretning og må være helt klar før man kan søke hjelp om finansiering og støtte. Å ha en god forretningsmodell gjør det lettere for deg å drive driften din, og jeg vil derfor gå kort inn på en av de mest anerkjente modellene verden over når det kommer til utvikling av forretningsplan og hvorfor nettopp denne er så populær. 

Business Model Canvas
Business Model Canvas ble utviklet av Alexander Osterwalder og består av ni grunnkomponenter. Modellen er en form for et skjema og gir rom for å drøfte og notere på:

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Her vil jeg ramse opp hva de ulike områdene betyr og hva modellen ber oss om å fylle inn:

1. Key Partnerships – samarbeidspartnere
Hvem er partnerne våre? Hvilke leverandører har vi?

2. Key Activities – Nøkkelaktivitet
Hvilke aktiviteter må vi selv utføre for å levere verdiløftet?

3. Value Propositions – Verdiløfte
Hva slags verdi gir vi kundesegmentene våre? Hvilket problem løser vi for kundene?

4. Customer Relationships – Kunderelasjon
 Hvilken type relasjon har vi til våre kunder?

5. Customer Segments – Kundesegment
Hvem skaper vi verdi for? Hvem er de viktigste kundene?

6. Key Resources – Ressurser
Hvilke ressurser trenger vi for å oppfylle verdiløftet?

7. Channels – Distribusjonskanaler
Gjennom hvilke kanaler når vi kundene våre?

8. Cost Structure – Kostnader
Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen?

9. Revenue Streams – Innteksstrøm
Hva tar vi betalt for i dag? Hvordan tar vi oss betalt?

Denne modellen kan både brukes med tekst og tegning, poenget er at det skal få en god oversikt over bedriftens styrker og svakheter. 

Hvorfor har Business Model Canvas blitt så populær?
Denne modellen benyttes av millioner av forretningsfolk verden over, og det finnes det en grunn til. Andre rammeverk som brukes til utvikling av en forretningsmodell kan fort bli veldig uoversiktlig, mens her får man en god og enkel oversikt over hvordan ting henger sammen. 

Kilder:
http://alexosterwalder.com
https://estudie.no/business-model-canvas/