Sarah Kazma June 3, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kjøpsprosessen i dag, er ikke den samme som den var for bare noe år tilbake. Den er stadig i endring og forbrukere går stadig over til det digitale. Det er derfor utrolig viktig at bedrifter følger etter i form av en digital strategi. En digital strategi skal bidra til å gi innsikt, retningslinjer, struktur og er en nødvendighet for at din bedrift skal nå sine overordnede mål. Det finnes et utallig mangfold av strategier å velge mellom, men jeg skal videre fortelle deg SOSTAC-modellen, som jeg og min gruppe har benyttet oss av til vår nettbutikk Vasali.

Digital strategi. SOSTAC-modellens seks steg til en vellykket strategi.
SOSTAC- modellen

Kortversjonen

Denne modellen tar for seg seks steg, der man først starter med en situasjonsanalyse som skal gi et overblikk over hvordan dagens situasjon er. Dette skal være utgangspunktet til hvilke mål man skal ha fremover. Etter at man har definert målene for bedriften, skal man velge hvilken strategi man vil benytte seg av for å nå målene man har satt. Videre skal man legge ned en taktikk som er en ytterligere beskrivelse av strategien. Deretter skal man legge en beskrivelse av hvilke handlinger man velger å ta, når det skal skje og hvem som gjør hva. Sist men ikke minst skal man kontrollere fremdriften av arbeidet ved å analysere resultatene slik at man igjen kan starte på en ny syklus med situasjonsanalyse (1). Herunder skal jeg ytterligere utdype hvert av punktene.

Veien til suksess. Trapptrinn med tiltak som må til for å nå målet.

Situasjonsanalyse – Hvor er vi nå?

Det første man må gjøre er å få et overblikk over bedriftens nå-situasjon. Gjerne i form av en SWOT-analyse, slik at man får kartlagt hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler man har. Hva er bedriftens nåværende posisjon? Hvem er målgruppen, hvem er konkurrentene og hvilke muligheter har vi? Disse er alle viktige spørsmål man bør ta for seg før man går videre til neste steg. Et annet viktig verktøy man kan benytte seg av er Google Analytics, som funker ypperlig til å få kundeinnsikt.

Mål – Hvor vil vi være?

Etter å ha utført en situasjonsanalyse i det første steget, skal man nå utarbeide mål basert på innsikten man har fått, og man har et tydeligere bilde over hva man vil jobbe mot. En tommelfingerregel for når man sette opp mål er å sette SMARTE-mål:

Gjerne i form av OKR, som er et system for gjennomføring. Det står for objective, key results som skal være en veileder for hva man ønsker å oppnå og hvordan man skal komme seg dit. Objektive, er det overordnede målet som skal være ambisiøst, men realistisk og Key results er delmål som skal hjelpe til for å nå det overordnede. Disse skalv være spesifikke, målbare, tidsbestemte og evaluerbare.

Bilde av en vei til stranden. Dersom målet er den ønskede destinasjonen, er strategi veien til den.
Dersom målet er den ønskede destinasjonen, er strategi veien til den»

Strategi – Hvordan kommer vi dit?

I det tredje steget må man bestemme seg for hvilken strategi man velger å benytte. Som nevnt tidligere, skal en digital strategi sette veiledende retningslinjer i forhold til hvor man vil være i den digitale fronten. Det finnes det et mangfold av alternativer til digitale strategier men her har jeg valgt ut 3 av dem:

  1. Start with why
Start With Why – av Simon Sinek

2. Mintzbergs 5 P’er for strategi

Mintzbergs 5 P’er for Strategi

3. Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

Taktikk – Hvordan vi faktisk kommer dit?

I det fjerde steget skal man lage en plan for hvordan man faktisk skal komme frem til målet. Dette er altså en ytterligere beskrivelse av hvilke markedsaktiviteter man har tenkt å implementere for å få resultater. Markedsaktivitetene kommer helt an på hva man har som mål for hver enkelt bedrift, men innen digital markedsføring er dette vanlige aktiviteter:

  • SEO – Søkemotoroptimalisering
  • SEM – Søkemotormarkedsføring
  • E-postmarkedsføring
  • Innholdsmarkedsføring
  • Sosiale medier – for å bygge relasjoner og drive merkevarebygging

Handlinger – Detaljene for taktikken, hvem gjør hva og når?

I det femte steget skal man kartlegge alle handlinger som skal gjøres beskrevet i taktikksteget. Her skal man delegere hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres. Det vil derfor falle naturlig at oppgavene blir fordelt basert på styrkene til hver enkelt innad i bedriften. For at alle skal få en oversikt over sine arbeidsoppgaver er det lurt å lage en markedsplan. Da kan man for eksempel benytte seg av Google Sheets, som er et interaktivt program som gjør det mulig for alle i bedriften kan ha tilgang sine oppgaver.

Kontroll – Hvordan vi følger opp progresjonen

Sist men ikke minst kommer det sjette steget. Her er det viktig at man følger opp tiltakene man har gjort ved å kontrollere og analysere. Her er Google Analytics et nyttig verktøy for å få den innsikten. Ved å implementere Google Analytics til nettbutikken kan man få oversikt over trafikk på nettsiden, konverteringer, fluktfrekvens m.m. Dette for å følge opp med progresjonen av arbeidet, se om målene er nådd og eventuelt se hvor det har gått galt. Etter å ha fått ny innsikt kan man igjen starte på en ny syklus med situasjonsanalyse.

Kilder:

(1) Chaffey, D., & Chadwick, F. E. (2016). Digital Marketing – Strategy, implementation and practice. Edinburgh: Pearson.