Ola Aarhus januar 20, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi hører stadig suksesshistorier fra gründere som har skutt gullfuglen, og laget et produkt eller en tjeneste som bryter med tradisjonelle rammeverk. Plattformer som tar utgangspunkt i delingsøkonomi har vi sett mange eksempler på at gjør det bra, som du kan lese om i mitt forrige innlegg. Men for hver suksesshistorie er det 9 som ikke lykkes. Hele 17% feiler på grunn av at de ikke har noen klar strategisk retning når virksomheten opprettes, og at mye av avgjørelsene gjøres basert på magefølelse – uten å kjenne markedene de ønsker å treffe. Det er her business model canvas kommer inn. Dette er et rammeverk for bedriftens forretningsmodell, utviklet av Alexander Osterwalder, som gjør det enkelt for bedrifter å få oversikt over viktige interne og eksterne arbeidsbetingelser.

Modell hentet fra Innovasjon Norge sine hjemmesider

 

Fordelen med modellen er dens simplisitet. Enten man er en start-up bedrift med tenåringer, eller en nasjonalt anerkjent gigant, er de 9 grunnkomponentene enkle å forstå. Ved å besvare spørsmål knyttet til punktene man finner i modellen, har man plutselig en forretningsmodell man kan bygge videre på. Under har jeg illustrert det med eksempler på spørsmål man kan stille knyttet til de 9 punktene:

  1. Kundesegment

Hvem skal vi skape verdi for?

  1. Verdiløfte

Hvilket problem løser produktet for kunden?

  1. Kanaler

Hvor og hvordan skal du nå dine kunder?

  1. Kundeforhold/kunderelasjoner

Hvordan type tilknytning skal du etablere til dine kunder?

  1. Inntektsstrømmer 

Hva driver inntektene dine?

  1. Nøkkelressurser

Hva trenger du for å få driften til å gå rundt?

  1. Nøkkelaktiviteter

Hva må vi gjøre for å få (f.eks.) verdiforslaget vårt til å fungere?

  1. Nøkkelpartnere

Hvem trenger vi hjelp av for å realisere målene våre?

  1. Kostnadsstruktur

Hvilke kostnader har vi, og hvor kommer de fra?

 

Den enkle utformingen til modellen er også med å stimulere kreativitet, ved at man kan lage en strategi uten å skrive side på side med planer – du kan til og med tegne om det er mer etter din smak. Det at den er såpass enkel gjør det også lett å i ettertid føre opp nye aktuelle punkter, noe som vil fremme engasjement da det skaper en lav terskel for å involvere seg. Selv om dette er en av modellens største styrker, er det også en ulempe. Modellen gir ikke nødvendigvis alle detaljer som burde være med, og bør derfor sees på mer som et utgangspunkt – ikke bedriftens fullstendige forretningsmodell.

 

Hvorfor skal du bruke BMC i din bedrift/start-up?

Ved å ha BMC som utgangspunkt, er du bedre rustet i møte med eksterne aktører. En enkel å forstå, visuell plan som er lett på øyet, viser både potensielle investorer og samarbeidspartnere at du har ting på stell, uten å overkomplisere det med bunker av papirer. Som tidligere nevnt feiler mange nyoppstartede bedrifter da de ikke har noe klar strategi. Businessideen i seg selv er ikke nok – du må ha en plan for hvordan du skal holde den i live. Da kan Business model canvas være til god hjelp enten du nettopp har startet, eller om du trenger å revidere gamle ideer.