sofiaschultz mars 4, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain er en teknologisk utvikling som kan endre måten vi bruker finansielle tjenester og mer. Men mange vet fortsett ikke hva en blockchain er og hvordan den fungerer, og hvorfor blockchain er en viktig driver i et teknologisk samfunn. Det finns uendelige potensial og få har spurt hva en verden drevet av blockchain vil se ut som?

 

Hva er Blockchain?
Blockchain er en distribuert database som betyr at lagringsenhetene for databasen ikke alltid er koblet til en felles prosessor. Den opprettholder en voksende liste over bestilte poster, kalt “blocks”. Hver “block” har et tidsstempel og en kobling til en tidligere blokk.

Kryptografi sikrer at brukerne bare kan redigere delene av “blockchain” som de selv eier ved å ha private nøkler som er nødvendig for å skrive til filen. Det sikrer også at alle kopier av den distribuerte “blockchain” holdes synkronisert. Se for deg en digital medisinsk journal, hver oppføring er en “block”. Den har et tidsstempel, dato og klokkeslett da posten ble opprettet, og selve innholdet som lagres/endres. Det er fordi vi ønsker at diagnosen/behandlingen skal være uendret/umodifisert. Det er kun legen og pasienten som har en nøkkel, og dermed er det bare de som har tilgang til informasjonen. Informasjonen deles kun når legen eller pasienten deler sin private nøkkel med en tredjepart (eks. et sykehus). Dette beskriver en “blockchain” for den medisinske databasen.

Det er vanskelig å skjønne hva en “blockchain” egentlig er og jeg slet selv med å forstå hva “blockchain” er. Derfor deler jeg en video fra “institute for the future” som forklarer hva en “blockhain” er på to minutter.

 

Hvordan fungerer «blockchain» egentlig?
I følge Bernard Marr skal man tenke på «blockchain» som «internet of value». På internett kan alle publisere informasjon og

andre kan få tilgang hvor som helst i verden. En «blockchain» gjør at noen kan sende verdier hvor som helst i verden, men man må ha en privat kryptografisk opprettet nøkkel for å få tilgang til blokkene du eier.

Ved å gi en privat nøkkel som du eier til noen andre, kan du effektiv overføre verdien av det som er lagret i den delen av «blockchain». For eksempel, for å bruke bitcoin brukes det nøkler til å få tilgang til adresser som inneholder valutaenheter som har økonomisk verdi. Man trenger ikke lenger å registrere overføringen som utføres av banker. Dette betyr at den viktigste funksjonene til banker (f.eks. verifisere identiteter for å forhindre svindel og deretter registrerer legitime transaksjoner) kan utføres av «blockchain» mye raskere og mye mer nøyaktig.

 

Hvorfor er «Blockchain» viktig?
Vi er vant til å dele informasjon gjennom internett, men når det gjelder å overføre verdi som for eksempel penger, er vi tvunget til å bruke finansielle institutter som banker. Det gjelder også bruk av elektroniske betalingsmåter som for eksempel PayPal er det fortsatt krav å koble til bankkonto eller kredittkort for at det skal fungere i det hele tatt.

«Blockchain» teknologi gir muligheten til å eliminere «mellommannen», og «blockchain» gjør dette ved å fylle tre viktig roller. Disse rollene er registrering av transaksjoner, etablering av identitet og etablering av kontrakter. Disse tre viktige rollene er tradisjonelt utført av finanssektoren. Se for deg at befolkningen nå har muligheten til å fjerne «mellommannen» og det er vi som har kontroll over pengene. Hva tror du hadde skjedd med finansmarkedet?

«Blockchain» har store implikasjoner fordi markedet for finansielle tjenester over hele verden er den største sektoren for næringslivet. Å erstattet en liten brøkdel av dette med et «blockchain» system vil føre til store forstyrrelser av finansnæringen, men også en kraftig økning i effektiviteten. Under er en video fra Tedtalks hvor de forklarer hvorfor blockchain er en bedre “mellommann”.

Den tredje rollen som etablerer kontrakter gjør at det er mulig å utvide brukbarhet til «blockchain» annet enn i finanssektoren. Bortsett fra verdienhet som for eksempel «bitcoin» kan «blockchain» brukes til å lagre all digital informasjon, og dette er inkludert koder. I følge Bernard Marr, vil det kode-stykket som oppretter kontrakter automatisk arkiveres når visse betingelser er oppfylt. Det vil si når enkelte parter oppgir sine nøkler, og dermed godtar en kontrakt. Disse er kalt «smart contract», og muligheten for å bruke disse er uendelige. Bernard Marr forteller et eksempel der smarte termostaten kommunisere energiforbruk til et smart nett. Det er at hvis man når et visst antall watt-timer er oppnådd overfører det en annen “blockchain” automatisk verdi fra kontoen din til det elektriske selskapet som effektivt automatiserer leseren og faktureringsprosessen.

Tenk deg en verden hvor man allerede bruker «blockchain», se for deg vår fremtidige medisinske registrer, der en lege eller pasient utsteder en privat nøkkel til en medisinsk enhet som for eksempel blodmonitor, kan enheten automatisk ta opp pasientens blodsukkernivå, og har mulighet til å kommunisere med en insulinleveringsenhet for å opprettholde normalt blodsukker nivået. Tenkt så enkelt personer med diabetes kommer til å leve?

«Blockchain» kan også bli brukt til å regulere intellektuelle eiendomer, og kontrollere hvor mange ganger en bruker kan få tilgang til, dele eller kopiere noe. Man har mulighet til å bruke «blockchain» til å skape svindel-sikker stemmeavgivelsvr (voting systems), sensur-sikre informasjon og mer. Tenk deg at man kan hindre «fake-news» til å spre seg? Hvor enkelt blir det å få tak i riktig og sikre informasjoner.

«Blockchain» har store potensial til å bli brukt til hva som helst, og jeg gleder med til en verden der vi lenger ikke trenger en «mellom man», og digitale lommebok bruker til transaksjoner. Jeg håper også at flere næringer vil bruke «blockchain» i nær fremtid.

 

Kilder:
https://unsplash.com/photos/I0TDRP0fj6Y
https://unsplash.com/photos/RkJF2BMrLJc
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/#5834c8ec30c8
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/01/24/a-complete-beginners-guide-to-blockchain/3/#72b1c28b25ce
Professor Arne Krokan: Høyskolen Kristiania
https://youtu.be/ru_vu-T0hd8
https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=r43LhSUUGTQ&feature=youtu.be

The post Hvorfor er “blockchain” viktig? appeared first on .