marthekvaerner januar 16, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ifølge Kantar TNS sin globale undersøkelse Connected Life 2016-17 bruker 88% av nordmenn minst ett sosialt medium minst en gang i uka. Blant unge nordmenn er det hele 96%. Facebook har 3,4 millioner norske brukere, og 75% av de som har hatt profil over 2 år bruker tjenesten flere ganger om dagen. Ved hjelp av mobiler, datamaskiner og nettbrett er vi «alltid» pålogget, uansett hvor vi er. Som bedrift må man tilpasse seg etter målgruppen sin, man må vite hvem kundene er og hva de gjør. Når kundene flytter seg fra tradisjonelle medier over på sosiale medier, er det viktig at bedrifter også gjør dette. Det er viktig for bedrifter å være der målgruppen er.

I en forelesning med Cecilie Staude fikk vi se en video fra daglig leder i Stormberg Steinar J. Olsen, der han fortalte hvordan de bruker sosiale medier. De i Stormberg spør helt enkelt kundene sine hva de vil ha og hva de savner. Kundene kan også være med på å bestemme fargekombinasjoner på produktene deres, og hvordan kolleksjoner skal settes sammen. Ved å bruke sosiale medier kan man involvere kundene mer, og få direkte tilbakemeldinger. Man får mye tettere kontakt med de som faktisk kjøper produktene. Dette er både bra for bedriften og for kundene. Bedriften får som sagt direkte svar på hva kundene faktisk liker (og ikke liker), og kundene får være med på å fortelle hva de synes og føle at de at blir hørt. Kunder vil ikke bare være kunder, de ønsker å bli sett og føle seg viktige.

Ved å bruke sosiale medier kan man også jobbe mer effektivt. På Facebook kan man for eksempel snakke med flere samtidig, og kundene kan lettere finne relevant informasjon. Ifølge Kantar TNS søker ca. 30% av nordmenn mellom 16-65 år etter informasjon om merkevarer på Facebook, Instagram og Youtube. Fordi kundene allerede bruker sosiale medier, er det også lettere for dem å kontakte merkevarer direkte der. Mange føler at det er lettere å sende en melding via Facebook, enn å sende en mail eller ringe. Vi liker å kontakte bedrifter gjennom de kanalene vi selv bruker. Siden vi «alltid» er pålogget forventer vi også raske svar og rask respons, og dette kan gjøres lett ved bruk av sosiale medier.

Jeg mener at det er viktig med tilstedeværelse i sosiale medier. Der kan man få mye tettere kontakt med kundene sine og få direkte tilbakemeldinger. Stormberg bruker tilbakemeldingene de får fra kundene sine når de utvikler nye produkter. Det at kundene føler at de blir hørt kan føre til fornøyde og mer lojale kunder. Sosiale medier kan brukes for å opprettholde gode relasjoner med kundene sine.

Steinar J. Olsen i Stormberg sa: «Før lagde vi produkter vi trodde folket ville ha, nå lager vi produkter vi vet at folk vil ha.» Jeg synes det er et veldig godt sitat som sier noe om hvor stor påvirkning sosiale medier kan ha.

Sosiale medier kan også brukes internt i bedrifter. I en forelesning så vi en video fra Oslo City. Ledelsen der brukte intranett og mail for å snakke med sine ansatte, men de merket at det var flere som ikke sjekket mailen sin og ikke besøkte nettsiden. De ansatte følte at det var stor forskjell mellom ledelsen og de ansatte, at det var top-down kommunikasjon. Derfor bestemte ledelsen at de skulle ta i bruk sosiale medier. De lagde en egen Facebook-gruppe for alle de ansatte, der nyheter og informasjon ble formidlet. Problemer kunne også diskuteres med alle i gruppen. Ledelsen fant ut at det beste for dem var å begynne å bruke de kanalene de ansatte bruker. Dermed kunne de ansatte nås lettere, og ledelsen merket at de ansatte ble mer engasjerte.

Sosiale medier er et nyttig verktøy som burde brukes. Ved å bruke sosiale medier kan man forbedre kommunikasjonen internt og eksternt i en bedrift, og det er lettere å kommunisere med kundene. Før måtte man gjette seg frem til hva kundene ville ha, nå vet man mye bedre hva kundene er ute etter. Samfunnet og teknologien endrer seg, og bedrifter må henge seg på for å kunne få markedsgevinster og konkurransefortrinn.

 

Kilder:
TNS-Gallup: http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/sosiale-medier-er-blitt-viktige-i-nordmenns-kundereiser/
Ipsos: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q317
Bilde: https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-social-media-icons_1256558.htm