emilieberghholter januar 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digital plattform, hva er det?

En digital plattform er en type forretningsmodell som skal skape verdi gjennom å fasilitere transaksjoner mellom flere uavhengige grupper. Disse gruppene pleier å være konsumenter og produsenter. Plattformen er ikke teknologi i seg selv, men en forretningsmodell som bruker programvare som fundament, det vil si at teknologien ikke utgjør en digital plattform i seg selv. Eksempler på ulike digitale plattformer er Uber, Airbnb, linkedin, finn.no, tise, spotify og masse mer.