Rebekka Rinnan juni 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den siste gruppeeksamen vi har fått utdelt i valgfaget Digital markedsføring har vi blant annet fått i oppgave å beskrive analysene i Google Analytics og fortelle hvorfor vi mener de er nyttige.

Men først, hva er egentlig Google Analytics?

Google
Analytics er et målingsverktøy som skal føre statistikken over antall besøkene
på din hjemmeside. Google Analytics måler hvor trafikken kommer fra eksempelvis
land, språk, kilde/medium etc, og man kan benytte seg av mange funksjoner som
gjør at det meste kan bli målt. Målingsverktøyet er med på å finne ut hva man
har gjort dårlig eller hva som er bra. I tillegg til dette kan man også måle
kjøpsprosessen til brukerne.

Vi har valgt å beskrive noen av de vi mener er de viktigste analysene og fortelle hvorfor nettopp de er nyttige for vår blogg.

Målgruppe

Her vil vi få en oversikt over hvem som er nye eller returnerende brukere i kakediagrammet. Der de aller fleste er nye brukere (blå). Vi får også en oversikt over hvor lenge brukerne tilbringer i gjennomsnitt inne på bloggen, her ligger det på 1 minutt og 38 sekunder. I tillegg har vi fluktfrekvensen. Her kan vi se at fluktfrekvensen ligger på 57,79% noe som for oss ikke er så bra, da dette betyr at de aller fleste kun klikker seg inn også rett ut igjen. Og i den øverste grafen vil fortelle oss når det var fleste brukere. Her kan vi se at på bloggen var det flest brukere i Mars. Dette er fordi det var da et blogginnlegg ble delt på LinkedIn, noe som gjør at vi vil få en større lesergruppe av den grunn.  Samtidig kan vi også få en oversikt hvilket land brukerne kommer fra. Her kan vi se at de fleste er fra Norge, noe som er mest logisk ettersom bloggen er ”no.” Og i tillegg blir blogginnleggene skrevet på norsk.

Dette er nyttig for oss fordi det gir oss indikatorer på hvilket land de kommer fra, hvordan fluktfrekvensen er og at man kan begynne å tenke over hva man kan gjøre bedre for at fluktfrekvensen skal bli lavere.

Kilde/Medium

Kilde/medium
forteller oss hvordan brukerne kommer inn på bloggen. Som vi kan se i
oversikten over kommer de fleste inn fra LinkedIn. Dette er fordi innlegg til
bloggen har blitt delt via LinkedIn, noe som gjør at folk som ser innlegget der
vil trykke seg inn å lese innlegget.

Grunnen til at dette er nyttig å vite er for å kunne se hvor man når hvilket publikum, og kunne sjekke hvor enn kunne gjort en bedre jobb.

Sidevisninger

Kort og enkelt forklart forteller sidevisninger oss hvilke sider på bloggen som har flest sidevisninger. Som vi kan se her er det 233 sidevisninger fra første landingsside på bloggen. Dette er siden man kommer inn på når man går inn på bloggen. Deretter følger et innlegg som omhandler LinkedIn også Inbound marketing. Sidevisninger er veldig nyttig for oss for å kunne forstå hvilke innlegg som skaper interesse. Dette gjør at vi ved senere anledning kan lage innlegg i samme kategori oppsett, fordi vi vet at dette vil noe brukerne syntes er interessant å lese om.

Legge til nytt segment—mobilbruk

Også til
slutt vil vi legge til dette med å segmentere ut alle mobilbrukerne. Dette gjør
at vi kan sammenligne fra vanlig brukere fra data til de som besøker bloggen
med mobil.

Det vi kan
se her at det er færre som bruker mobilen når besøker bloggen. De aller fleste
bruker datamaskin når de skal lese bloggen, det er også høyere gjennomsnitt på
øktene med datamaskin, det vil si at de som bruker mobil er ikke like lenge
inne som de på datamaskin. I tillegg er fluktfrekvensen (bounce rate) også mye
høyere på mobil.

Grunnen
til at vi mener dette er nyttig er for at vi kan tenker over hva vi burde gjøre
for at antall besøkende via mobil skal oppholde seg lengre inn på bloggen. Det
er også nyttig å segmentere ut det man leter etter for å sammenligne.

Det har
vært kjempenyttig å lære seg Google Analytics og det er definitiv noe vi ønsker
å ta med oss videre. Vært mange spennende forelesninger og et interessant
valgfag. Anbefales!

KILDER:

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a131752682w191417835p187344005/%3F_u.date00=20190118&_u.date01=20190607

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/