mariafure januar 25, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dagens forbrukere blir stadig mer opptatt av hva andre ”liker, kommenterer, deler” og kjøper. Vi er også opptatt av hva andre har skrevet om produkter og tjenester de selv har kjøpt. Dette fører til at vi også kan bli interessert i dette produktet, eller at vi vil anbefale det videre til våre venner. Kanskje vi til og med deler det på Facebook.

Sosiale medier kan være veldig verdifullt for bedrifter, om de klarer å bruke det riktig. Grunnen til at sosiale medier kan være så verdifullt, er blant annen på grunn av nettverkseffektene. Gjennom disse kan man få økt trafikk til sin nettside ved at andre deler sine interesser og erfaringer om din bedrift, produkter eller tjenester med andre brukere på den sosiale plattformen. Disse effektene fungerer slik at jo flere brukere en plattform har, jo mer nytte gir det for alle som bruker det. Arne Krokan skriver at nettverkseffekter tar utgangspunkt i at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverk vokser mye raskere enn antall deltakere. Vi kan forklare nettverkseffekter med Metcalf´s lov. “Hvis kun en person har en telefaks, har den ingen verdi. Hvis to personer har én kan de sende beskjeder til hverandre. Hvis en tredje person får en telefaks, vil verdien av begge do to første stige, og så videre”. Med andre ord; man klarer ikke å skape nettverkseffekter om det bare er du som er på plattformen.

Bedrifter som velger å være på sosiale medier må skape en kultur som er tilrettelagt for å være mer åpen for innspill og involvering fra kunden og andre. Det forutsetter gjerne at det er en ledelse som legger til rette for og ønsker dette. Det å være nysgjerrig kan også være en positiv fordel når man er på sosiale medier. Altså er det viktig å ikke ha en enveiskommunikasjon, men man må være åpen for dialog og innspill fra andre. En viktig driver for oss forbrukere når det gjelder å engasjere oss for saker og ting på internett, er at vi liker gleden med å føle oss viktig. Eksempelvis engasjerer vi oss i form av å bidra med innspill til bedrifter, politikere og lignende. Da er det viktig at disse anerkjenner forbrukerne som deltar og kommer med tilbakemeldinger på de ulike innspillene. Dette vil bare forsterke sjansen for at forbrukerne ønsker å komme med flere innspill og økt deltagelse. Om bedriften klarer å oppnå å bli mer sett på forskjellige nettsider på bakgrunn av organisk synlighet, er dette en stor fordel. Organisk synlighet er i korte trekk at bedriften oppnår synlighet ved at de klarer å skape engasjement hos forbrukerne, slik at de liker, kommenterer og deler. Det handler mye om å skape relasjoner over lengre tid. Bedrifter kan i midlertid også betale for sin synlighet på internettet.

Om bedrifter markedsfører seg og er aktiv på sosiale medier vil de sannsynligvis få mer trafikk til nettsidene sine. Selv om det er viktig med engasjement fra brukerne er det viktig å ha i bakhodet at man ikke kan spise likes. Altså det handler ikke om å få mest likes, men klare å engasjere brukerne, slik at det kan føre til salg og vekst for bedriften.

Ta gjerne en titt på denne videoen om du ønsker å lære mer om hvorfor sosiale medier er viktig for din bedrift.

 

 

Kilder:

http://www.krokan.com/arne/2014/01/23/nettverkseffekter-og-increasing-returns-hva-skjera/

https://no.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_lov

ttps://www.youtube.com/watch?v=nKu1mZBmW-o&navtreeid=c6841bd0-e642-41d5-bc27-21ab36820a86

http://matsflatland.no/10-tips-for-a-skape-organisk-synlighet-pa-facebook/ 

https://www.techweb.no/blogg/hva-du-b%C3%B8r-vite-om-betalt-digital-markedsf%C3%B8ring

https://www.techweb.no/blogg/10-grunner-til-at-din-bedrift-m%C3%A5-v%C3%A6re-p%C3%A5-sosiale-medier