Allia Paraveen februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva betyr det å arbeide digitalt?

Gjennom tiden har vi lært oss å jobbe digitalt slik at vi kan bli kjent med nye mennesker gjennom LinkedIn, Facebook, Twitter eller Instagram. Dette er da forbindelser vi har noe til felles med og kan ha en betydning for oss i fremtiden. Gjennom å følge dem, eller lagring av nyttige lenker er det lettere for oss å finne dem igjen slik at vi kan bearbeide den informasjonen vi trenger. Vi deler alle disse digitale tjenestene med våre bekjente og nære. Enten det at du bruker Snapchat til å dele din hverdag, hvor du selv begrenser hva du deler og i de fleste tilfeller er det kun det positivet. Eller om du deler et viktig innlegg i Facebook gruppen sammen med klassen din, poenget er at du jobber digitalt bevisst eller ubevisst fordi det første og det siste jeg gjør når jeg står opp og legger meg er å se på telefonen.

Denne måten å jobbe digitalt på gjør at vi enkelt kan finne
stoff på nettet, lese en bok som er relatert til din eksamens oppgave uten å
måtte gå fysisk til bokhandelen fordi den er tilgjengelig over nett. Dette gjør
jeg fordi jeg vet hvordan jeg skal bruke Google til å søke, jeg vet hva som er
pålitelig fordi jeg leser kommentarer og ratings.

En annen måte jeg jobber digitalt på er via denne bloggen, jeg bruker den til å dele mine meninger relatert til digitalmarkedsføring hvor jeg bruker verktøy som Tagmanager og Googleanalytics slik at andre kan finne frem til mine innlegg enkelt og greit. Jeg vil at innleggene skal bli igjenfunnet og sett på fordi jeg ønsker å jobbe innen digitalmarkedsføring. Inspirasjon til denne bloggen for jeg av forelesere og medstudenter som sammen med meg jobber med denne bloggen. For at jeg skal kunne skrive noe nyttig bruker jeg Facebook, og andre linker som jeg mener er nyttige for nettopp det jeg ønsker å skrive om. Vi deler kommentarer som bidrar til at vi kan skrive mye bedre, det betyr at vi alle bekjente eller ukjente samarbeider fordi vi deler informasjon og gjør det lett tilgjengelig via de ulike digitale tjenestene jeg nevnte øverst. Er det slik at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal starte å skrive liker jeg å søke på google hvor det dukker opp en rekke blogg innlegg som er nyttige. Etter det kan jeg også søke på andre nyttige artikler. Vil du at andre skal sjekke ut et innlegg du mener var super kan man vel bare legge ut linken på alle de sosiale mediene man bruker.

 Dette gjør at vi begynner å følge og dele eller like innlegg, bilder osv som vi mener er viktig for oss i fremtiden. Deretter gjør vi det samme slik at vi sørger for at vi blir sett av andre, særlig en bransje eller et firma man ønsker å jobbe for. Vi skaper på en måte nettverkseksternaliteter fordi vi er en del av nettverkene, og vi gjør det slik at andre aktører kan bruke oss og se oss på forskjellige måter. Til slutt samler vi det slik at det blir gjort om til din personlige digitale profil, som sier litt om hvilken kunnskap du har rundt det du enten studerer eller jobber med. Jeg mener derfor at denne bloggen er et viktig verktøy som lærer meg hvordan jeg kan bruke og utnytte det best mulig.  Det er viktig å kunne jobbe digitalt fordi teknologien er stadig i endring, vi mennesker blir ikke mettet av det som allerede finnes der og vi er stadig i søk av endringer og bedringer. Dessuten har oppmersomhetsøkonomien vist oss at oppmerksomhet kan overføres, det gjør til slutt at man kan se hvem som lanserer en ide først og hvordan den spres alt gjennom en blogg, Facebook eller twitter. Jeg vil bare avslutte dette med å si at det handler om hvor flink du er til å utnytte det digitale rundt deg!

KILDER

Arne Krokan, nettverksøkonomi 2013, kap 11.