Sindre Borseth mai 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva har de suksessrike selskapene som enkelt navigerer seg
gjennom en industri i stadig endring til felles? De bruker et styringssett som
fortsatt er ukjent for mange i Norge. Styringssettet heter OKR.

Hva er
OKR?

OKR står for Objective, Key Results og skal besvare to
grunnleggende spørsmål.

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Ved å sette opp disse spørsmålene tvinger du frem riktig
prioritering og et tydelig. OKR skal være transparent og synlig for alle i
organisasjonen.

Eksempel
på god OKR

Objective skal være inspirerende for alle i organisasjonen så
vel som eieren. Objective skal kunne være gjennomførbart innen en viss tidsperiode
som for eksempel et kvartal. Gode objectives er ikke avhengige av andres
resultater for å gjennomføres.

Eksempler på gode Objectives:

1) Dominere vår bransje

2) Utvikle en nettbutikk som selger våre produkter

Key results skal være målbart og vise hvordan du har tenkt å
nå ditt objective. Key Results skal være mål som gjør at du må strekke deg litt
ekstra for å få gjennomført de. Hvis du kun får gjennomført 2/3 har du fortsatt
satt gode Key Results. Bommer du på alle har du nok gått litt for ambisiøst ut.
Bak hvert Key Results skal du skrive et tall mellom 1-10 som viser hvordan du
ligger an til å nå målet. Selv om Objective og Key Results er det samme gjennom
hele perioden, vil dette tallet endre seg ut ifra sannsynligheten for å lykkes.

Eksempler på gode Key Results:

KR1: Få 1000 salg på nettsiden i denne perioden [5/10]

KR2: Få 500 følgere på sosiale medier [6/10]

KR3: Få 100 abonnenter til nyhetsbrev [4/10]

Hvorfor bruke OKR?

Jeg har tidligere nevnt at OKR skal være transparent og
synlig for andre i organisasjonen. Dette gjør at alle i bedriften vet hva som
foregår, og hvordan hver enkelt ligger an i forhold til målene.          

«Our research reveals that, on average, 95% of a company’s employees are unaware of, or do not understand, its strategy.»

En studie fra Harvard Business Review har kommet frem til at
så mye som 95% av de ansatte er usikre på organisasjonens strategi. Med OKR for
alle vite hvilke mål som gjelder, og hvordan disse skal løses. Når alle drar i
samme retning vil organisasjonen nå målene både enklere og kjappere.

Hvem bruker OKR?

Du har sikkert hørt om Adobe, Amazon, Deloitte, Dropbox, Facebook,
Finn.no, Google, Microsoft, LinkedIn, Netflix, Schibsted, Siemens, Sparebank 1,
Spotify, Telia, Twitter og Yahoo. Dette er bare noen få av mange store
organisasjoner som benytter seg av styringssettet OKR.

Ønsker du mer info om OKR anbefaler jeg å bruke 11 minutter på denne filmen hvor John Doerr opplyser om OKR.

Kilder:

https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management