Kristian Bror April 10, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som siste del av kurset Digital Markedsføring skal vi gå igjennom fire ulike sertifiseringer hos Google eller Facebook. Den første er fastsatt til å være Googles Online Marketing Fundamentals i deres Digital Garage. Her vil vi få et innblikk i hvordan internettmarkedsføring virker, og hvordan man skal gå frem i en markedsføringsprosess. Kurset definerer de viktigste startpunktene, og legger et løp frem mot en fullført og ferdig analysert kampanje.

Her tenker kanskje mange; «Men jeg vet jo hvordan markedsføring funker, jeg hadde jo markedsføring på skolen!» Det er jo et gyldig poeng, markedsføringskursene på norske høyskoler og universiteter holder et høyt nivå, forskjellen her vil være dybden de ulike kursene vil kunne gi. Online Marketing Fundamentals gir derimot svært liten ny innsikt i det vi kan kalle analog, eller tradisjonell markedsføring, men fokuserer heller på hvordan løfte en butikk ut på internett, markedsføre den der, og derette måle effekten av nevnte markedsføring.

 

Her kommer derfor 5 gode grunner til hvorfor alle som driver med kommunikasjon bør ta sertifiseringene:

1. CV
Dersom du i fremtiden skal søke jobb, kanskje du er student som meg, eller bare ikke har nådd målet enda. Okei, kanskje har du ikke tenkt å søke ny jobb i fremtiden, men til tross for dette skal du kanskje forhandle om å øke lønnen du i dag mottar? Uansett hvilken av disse du faller under, vil det alltid være bedre med en sterkere CV. Og hva er vel bedre enn sertifiseringer for gjennomførte kurs?

2. Friske opp gammel kunnskap
Kunnskap vi tilegner oss kommer alltid til å sakte men sikkert glippe fra oss dersom vi ikke frisker den opp jevnlig. For å unngå dette bør vi derfor gå igjennom kurs vi har tatt før, eller kurs som bare dekker ting vi tror vi allerede kan. På denne måten kan selv den enkleste detalj holdes i hukommelsen over lang tid.

3. Ny kunnskap for å bygge på gammel
Mange, om ikke de fleste profesjonelle innen kommunikasjonsbransjen har i dag grunnleggende og muligens også avansert kunnskap om digital markedsføring. Dette betyr riktignok ikke at man ikke kan lære enda mer for å bygge på kunnskapen man allerede har. Gjennom en slik serfisering kan man dermed bygge videre på den kunnskapen man allerede har, slik at man kan bruke kunnskapen man har fra før enda bedre.

4. Nye verktøy å jobbe med
I dagens digitale verden vil det regelmessig komme nye verktøy for å gjøre online markedsføring og tilhørende analyser enklere. Hvis man ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste, bør man derfør passe på å holde sertifiseringene sine nye og oppdaterte. Googles Online Marketing Fundamentals dekker Googles egne verktøy på et grunnleggende nivå, slik at man har noe å jobbe seg opp med gjennom senere kurs og sertifiseringer.

5. Bedre forståelse av allerede eksisterende verktøy
Okei, Googles markedsføringsverktøy er kanskje ikke de nyeste og mest banebrytende som finnes i dag. De fleste større bedrifter bruker allerede disse i en eller annen grad. En slik sertifisering vil derfor kunne hjelpe deg til en bedre forståelse av verktøy du allerede bruker, selv om ikke det er noe grensesprengende nytt som kommer frem.