Sivert Lindahl mai 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget har jeg tatt en artikkel fra CBInsights og oversatt det til norsk. Jeg har også valgt å fokusere på de 10 største grunnene artikkelen nevner istedenfor 20. Den originale artikkelen kan du lese her.

1. Ikke noe behov i markedet

Det aller største grunnen til hvorfor startups mislyktes i dag er rett og slett fordi de valgte å løse et problem de syntes var interessant å jobbe med istedenfor å starte noe det var et behov for. Selvfølgelig finnes det unntak til dette. Eksempelvis er Apple et godt eksempel når de lagde den første iPhonen. Det var ikke et behov for en touchtelefon fordi folk ikke visste hva de gikk glipp av.

2. Går tom for penger

Den andre grunnen til at startups mislyktes i dag er fordi de ikke har nok penger. Det er et problem stort sett alle startups møter på. Som en startup må man selge inn ideen sin til potensielle investorer og forhåpentligvis får man en sum å jobbe med. Det som er utfordringen er hvordan man skal fordele og bruke pengene man har før man får tak i mer penger og det er her mange startups feiler. De prioriterer rett og slett pengene feil.

3. Ikke riktig team

Når man starter en startup er det viktig at man velger teamet med omhu. The Standout Jobs team sier at det første teamet må kunne lage en såkalt MVP, minimum viable produkt, med svært liten hjelp fra eksterne leverandører. Det som altså mange feiler på her er at de velger et team som ikke klarer å levere produktet/tjenesten de forestiller seg.

4. Blir utkonkurrert

Det er mange påstander om at startups ikke skal ta hensyn til konkurrenter når de først starter opp er det hele 19% av startups som blir utkonkurrert. Så når man velger en bransje med stor konkurranse er det viktig at man ikke ignorer konkurransen 100%, men man må heller ikke la konkurransen oppsluke deg. En god balanse er viktig.

5. Problemer med pris og kostnader

Prissetting er en kunst det er vanskelig å mestre og kanskje spesielt for en startup. Mange startups sliter med å finne en pris som er høy nok til å dekke interne kostnader, men lav nok til å tiltrekke seg kunder.

6. Ikke brukervennlige produkter

Den neste grunnen for at startups mislyktes er rett og slett at produktene ikke er brukervennlige nok for forbrukerne. Det kan være at de som utvikler produktet har en høy teknisk kompetanse og ikke tar til ettertanke at sluttbrukeren ikke har det, slik kan produktet ende opp for teknisk for den gjengse forbruker og til slutt vil det føre til selskapets undergang.

7. Manglende forretningsmodell

De aller fleste grundere er enige om at en forretningsmodell er vitalt for å overleve. Hvis startups ikke klarer å finne måter å tjene penger på i stor skala vil investorer fort bli nølende og trekke seg ut.

8. Dårlig markedsføring

Den neste grunnen til at startups mislyktes er rett og slett dårlig eller feil markedsføring. Bedriften sliter med å treffe målgruppen og få oppmerksomheten deres. Det kan hende at bedriften heller ikke vet sin egen målgruppe slik at markedsføringen ikke treffer riktig.

9. Ignorerer kunder

Det å ignorere kunder er sagt å være en veldig stor grunn til at bedrifter mislyktes. Kundene er bedriftens viktigste faktor. Det er veldig viktig å innhente tilbakemeldinger fra kunder, ha god kundeservice og høre på kunden. Hvis man ikke klarer dette er bedriften omtrent dømt til å mislyktes.

10. Dårlig timing

Den siste grunnen jeg skal snakke om idag er nemlig dårlig timing. Det høres kanskje rart ut, men ofte er produkter avhengig av god timing for å lykkes. Eksempelvis kan jeg trekke frem Vreal som lanserte en VR plattform. De forventet at resten av VR markedet utviklet seg fortere enn det faktisk gjorde. Det endte med at de lanserte et produkt som var avhengig maskinvare og andre funksjoner som enda ikke var utviklet enda. De var altså forut for sin tid og det ble også slutten for selskapet da de ikke klarte å tiltrekke seg en stor nok brukerbase.

Konklusjon

Disse 10 grunnene er det grundere oppgir som de 10 største grunnene til at startups mislyktes. Derfor er det veldig mye man bør tenke på når man starter sin egen bedrift. Håper du som leser fikk nytte av listen og jeg anbefaler å lese det originale innlegget hvis du er interessert i å lære enda mer!

Innlegget Hvorfor startups mislyktes, 10 grunner dukket først opp på Sivert Lindahl.