henrikfh mai 21, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hentet fra: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121

I dette blogginnlegget vil jeg ved bruk av statistikk om trender, bruk og målgrupper, gi en anbefaling for hvilken digitale markedsføringskanal man bør benytte seg av. Instagram er en digital plattform som de fleste er kjent med, hvor man deler blant annet bilder, videoer og «stories». I tillegg til dette er Instagram også en bra plattform for markedsføringen til bedrifter.

I dette innlegget vil det bli skrevet om disse underpunktene:

  • Instagram
  • Statistikk for antall profiler i Norge
  • Visuell kommunikasjon
  • Bruk gode hashtags
  • Oppsummering

Instagram

Instagram er en sosial plattformtjeneste der man kan dele blant annet bilder, videoer, «stories» og reels. Instagram ble lansert den 6. oktober 2010 og i 2020 hadde de over en milliard registrerte brukere. Instagram er som de fleste kjenner til, hovedsakelig en plattform på mobil. Jeg vil se på Instagram som en viktig markedsføringskanal på bakgrunn av hvor ofte vi bruker våre mobiler samt at andelen prosent som bruker mobil i løpet av en dag øker for vært år. I bildet under vil du kunne se en undersøkelse gjort av SSB på nettopp dette.

Hentet fra: https://medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/383

Statistikk for antall profiler i Norge

For hver dag som går blir verden mer og mer digitalisert, noe som resulterer i at også markedsføring skjer mer og mer over sosiale medier/plattformer. I det fjerde kvartalet i 2020 var det 2 556 000 mennesker fra alderen 18+, i Norge som hadde en profil på Instagram, ifølge «Ipsos SoMe-tracker Q4’20». Det at det er over 2,5 millioner mennesker i Norge som har en bruker på Instagram gjør at man med stor sannsynlighet vil kunne nå ut til de innenfor målgruppen man har satt. I tillegg til at Instagram allerede hadde en god del registrerte brukere i fjerde kvartal 2020, så er det fortsatt i vekst. Ipsos sin SoMe-tracker kunne vise til at i det første kvartalet i 2021 hadde antallet profiler på Instagram i Norge økt til 2 609 000, noe er en økning på 3% fra siste kvartal i 2020.

Visuell kommunikasjon

Det at det finnes over 2,6 millioner mennesker i Norge som har profil på Instagram er ikke den eneste grunnen til at man bør velge dette som en markedsføringskanal. En annen grunn er at vi mennesker er visuelle skapninger. Forskning som er blitt gjort viser til at 90% av påvirkningskraften i kommunikasjon er nonverbal. Som nevnt tidligere så er Instagram hvor man legger ut blant annet bilder og videoer, noe som er visuelt og derfor gunstig for markedsføringskommunikasjon. For å holde dine følgere på Instagram engasjerte kan man derfor poste visuelt tiltrekkende sitater, grafiske kuponger og eventuelle bilder fra bedriften og eventuelle «events». Man kan for eksempel legge ut en video som forklarer eller viser hvordan man skal bruke et produkt som bedriften din selger.

Hentet fra: https://pixabay.com/no/

Bruk gode hashtags

«Instagram er full av hashtags (eller emneknagg som det heter på norsk). Er du flink til å lage gode hashtags til bildene dine kan du potensielt nå ut til mange nye følgere.» (Idium 2020). Personer på Instagram søker ikke nødvendigvis etter bedrifter eller organisasjoner de kan følge, derfor er gode hashtags viktig. Ved bruk av gode hashtags vil sannsynligheten for at personer oppdager din bedrift. En ting som er viktig å tenke på når man bruker hashtags er om man skal være spesifikk eller generell. Dersom man velger generell, vil man ta i bruk de mest populære «tags’ene». Du vil da nå ut til flere, men igjen vil du konkurrere med mange andre bedrifter om oppmerksomheten. For at du skal komme frem til de «hashtags’ene» som passer til din bedrift kan du tenke over disse spørsmålene som Iduim kom med:

  • Hvilke ord vil jeg forbindes med?
  • Hvordan beskriver jeg produktet/tjenesten?
  • Hva er folk opptatt av?
  • Hva ville jeg selv søkt på?
  • Hvordan beskriver jeg bildet?

I tillegg til de vanlige «hashtags’ene» har Instagram også en mulighet for å legge til lokasjon/sted på bildene, dette kalles for geo-tag. Når du skal laste opp et bilde eller en video for din bedrift vil det være nyttig å legge til en geo-tag på hvor bildet er tatt eller adressen til bedriften. Dette er spesielt nyttig for eksempelvis restauranter ettersom at når folk er ute på reise bruker de Instagram for tips om hvor man bør spise.

Oppsummering

Instagram har også de seneste årene og kvartalene kun blitt større og større, og dette er noe som jeg tror ikke kommer til å endre seg med det første. Jeg vil se på Instagram som en meget god markedsføringskanal for bedrifter på bakgrunn av at det er over 2,6 millioner registrerte brukere i Norge, noe som gjør at personer innenfor din målgruppe mest sannsynlig vil være der. I tillegg er det en god måte å få vist frem produktene sine visuelt grunnet vi er visuelle skapninger. For å markedsføre på Instagram er det viktig å bruke gode hashtags som gjør at flere vil kunne oppdage bedriften, noe som igjen resulterer i at du når ut til flere.

//Henrik

Kilder: