Libana3012 april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er OKR?

OKR (Objectives and Key Results) er et målsystem for å skape
innretting rundt målbare mål. Godt definerte OKR-er forener alle bak de samme
målene (målene). De gir fokus slik at alle kan bruke tiden sin på ting som
betyr mest. De minner oss stadig om vi er i komfortsonen eller strekkesonen, og
nikker oss mot å strekke oss selv og dermed vokse som et team.

  • Mål og sentrale resultater

OKR står for Mål og nøkkelresultater. Disse to elementene er kjernen i dette målsettingssystemet. Og de skal alltid gå sammen, dette er fordi de er komplementære til hverandre.

Et mål er et kvalitativt og tidsbundet mål som gir en visjon. Det må være inspirerende og bli godkjent av hvert teammedlem. Så hvert teammedlem er på samme oppdraget. Et godt eksempel kan være “Launch a Awesome MVP “

Men det er ikke nok å definere en kvalitativ visjon. Alle har en annen forståelse av “kjempebra”, “MVP” og til og med “lansering”. Derfor trenger vi nøkkelresultater som er komplementær. Sentrale resultater er noen få kvantitative indikatorer som forklarer hva målet egentlig betyr. De trenger å være så objektive (i motsetning til det subjektive) som mulig. Så hvert teammedlem er på samme retning. Noen gode eksempler er:

En nettapplikasjon som brukes av minst 100 aktive brukere daglig. Brukere kan skrive mikroinnlegg, følge nye venner, lese innlegg fra vennene sine og legge inn innlegg på nytt. Lastetiden til vennenes innleggsliste er mindre enn 100 ms. Etter at OKR er definert og enige av hvert teammedlem, trenger vi et par andre ting for å hjelpe oss med å utføre OKR-brønnen.1

  • Plan

Planer er handlingsrike oppgaver som kan bidra til minst ett nøkkelresultat når du er ferdig. Inspirerende mål og sentrale resultater kan ikke oppnås av sine egne. Så vi trenger et veikart som kan føre oss til vår visjon. Noen gode eksempler er:

  1. Sett opp et produksjonsmiljø før 2019-12-31.
  2. Design, utvikle og distribuer hjemmesiden før 2020-01-10.
  3. Kjøp annonsekampanje på Twitter for vår nye nettside

Legg merke til at planer kanskje eller ikke kan bidra til et
nøkkelresultat. Hypotesen bak å kjøpe en Twitter-annonsekampanje er at den kan
bidra til å tiltrekke seg aktive brukere. Hvis vi synes det ikke fungerer som
forventet, må vi se etter en annen måte.

  • Grunnlinje

Grunnlinje er noen resultater som vi trenger å holde og se etter. Vi bør gjøre noen avveininger når vi prøver å oppnå et nøkkelresultat. Grunnlinje er her for å hjelpe oss med å gjøre disse avveiningene, eller i det minste advare oss hvis vi gjør feil avveining. Noen gode eksempler er:

Den totale kostnaden må være lavere enn 10 000 kr . (så vi vil ikke bruke ubegrensede penger på annonser for å tiltrekke aktive brukere.)

Vennens innleggsliste må vise alle de siste innleggene fra
hver venn. (så vi vil ikke kutte lastetiden på denne siden ved å vise en
ufullstendig liste eller til og med ikke vise noen innlegg i det hele tatt.)

  • Framtid

Framtid er det vi trenger å diskutere. Kanskje vi må fokusere på lastehastigheten først, og utsette litt ny funksjonsutvikling til fremtiden. Så Framtid fungerer som etterslep og kan gjennomgås når neste OKR-syklus begynner.

Hvorfor trenger vi OKR?

Som det ble nevnt kort over, er hovedhensikten med å definere OKRs å skape justering rundt målbare mål. Og som du kanskje ser, bidrar hver byggeblokk av OKR til dette formålet på en annen måte. Mål og nøkkelresultater definerer tydelig retning og muliggjør en kontinuerlig fremdriftskontroll. Oppdragene er inspirerende og avtalt på forhånd. Mål er ikke lenger tvetydige fordi de alle er målbare nøkkelresultater.

Alle kan ha den samme forståelsen av fremgangen så langt. Hvis antallet daglige aktive brukere øker mer, kommer vi nærmere en vellykket lansering. Hvis tallet i stedet går ned, kan vi gå gjennom antagelser, hypotese, planer eller handlinger for å se om det er andre ting vi kan gjøre. Planer er definert og utført av OKR frigjør både ledere og styrer fra mikrohåndtering. Ledere vet mer om ting på høyere nivå som strategier, oppdrag og visjoner. Så de kan fokusere på hvilke resultater et team trenger å oppnå ved å definere bedre OKR-er. Ledere vet mer om lavere nivåer (men ikke mindre viktige) ting som teknologier, implementeringer og begrensninger. Så de kan komme med planer som samsvarer mest med virkeligheten. Disse planene kan til og med være mer effektive eller kreative enn det ledere kan forestille seg.

Merk at det ikke bare betyr at ledere definerer mål eller
nøkkelresultater, og heller ikke bare administrerer definere planer. OKR er
definert av alle teammedlemmer sammen. Og de kan defineres ovenfra og ned
(Manager -> Administrer, mål -> Nøkkelresultater -> Plan), eller
nedenfra (Administrer -> Manager, plan / nøkkelresultater -> mål).

1. Grunnlinje forhindrer oss i å miste hele bildet.

Av menneskets natur kan vi lett miste det høyere synet når
vi fokuserer på å marsjere mot et innsnevret mål. Ved å sette grunnlinjer og
kontinuerlig overvåke dem, minner OKR oss pent og leder oss til riktig vei når
vi tar en omkjøring.

2. Framtid hjelper oss med å fokusere på det som betyr noe
nå.

Vi har begrensede ressurser (menneskelig makt, tid, penger), så vi må bruke dem på de rette stedene. Å kunne sette ting i fremtiden kan hjelpe oss med å bruke ressursene våre og få bedre resultater.

Enda viktigere er at når flere OKR-er er definert, kan vi
lettere sortere prioriteringer og bli mer fokuserte. Hvordan er “Launch a
Awesome MVP” sammenlignet med “Build a better work place”? Noen
lag prioriterer kanskje tidligere, slik at folk kan jobbe overtid mye før
lanseringsdatoen. Noen lag kan prioritere sistnevnte, så lanseringsdatoen blir
utsatt med en måned. Det er ikke noe riktig valg her, men i det minste kan vi
diskutere disse valgene eksplisitt basert på OKR.

Til slutt, når alle kan se hvert lags OKR, hver enkelt
persons OKR, forbedres åpenheten med mye. Når det er i konflikter, kan folk
sjekke hverandres OKR, tenke på hvordan de kan finne en plan som kan bidra til
hverandres mål, eller gå på akkord med en løsning basert på OKR-prioriteringer
(hvis en plan ikke kan finnes).

Avsluttende ord

Forhåpentligvis kan dette korte sammendraget av OKR hjelpe deg med å forstå dette målsystemet bedre.