Vicy januar 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digital markedsføring er et emne som ikke alle tenker så mye på som et eget studie eller noe en har lyst til å studere og sette seg inn i. Da jeg skulle velge et studie for snart 3 år siden trodde jeg ikke at dette var et emne jeg kunne tenke meg å studere. Men da vi skulle velge et valgfag som vi skulle starte for i januar 2019 var jeg veldig usikker på hva jeg skulle velge av de alternative vi hadde, men jeg fant ut at jeg ville prøve digital markedsføring. Jeg hadde aldri trodd at dette valget ville prege meg og fremtiden min så mye.

Da vi startet på fjordårets semester hadde jeg ikke store forventninger til meg selv og hvordan jeg ville gripe an de oppgavene vi ville få. Helt i begynnelsen fikk vi beskjed om at vi skulle sette opp hver vår blogg som skulle brukes gjennom hele semesteret som var delt inn i fire deler; Digital økonomi og forretningsmodeller, E-vare handel, Sosial kommunikasjon og Digital markedsføring. Om jeg skal være helt ærlig angret jeg virkelig på valget mitt da jeg fikk vite dette. Jeg hadde virkelig ikke lyst til å sette opp en blogg og jobbe med den så mye som vi gjorde. Men etterhvert skjønte jeg at det kunne bli noe som ville bli nyttig å ha både som en del av læringen og som noe jeg kan bruke videre selv nå som jeg er ferdig med det semesteret.

Et fag delt inn i fire ulike deler

Semesteret var delt inn i fire ulike moduler som tok for seg ulike deler av faget:

    1. Digital økonomi og forretningsmodeller
    1. E-varehandel
    1. Sosial kommunikasjon
    1. Digital markedsføring

Vi begynte med Digital økonomi og forretningsmodeller. Det var Arne Krokan, professor i sosiologi, som underviste i denne delen. I løpet av denne modulen gikk vi gjennom temaer som kunstig intelligens, 3D printing som et hjelpemiddel innenfor medisin og andre områder, algoritmer, bitcoin og utviklingen av det digitale samfunnet. Arne har selv skrevet flere bøker som vi hadde som pensum og som er nyttige når man skal lære om digital markedsføring. Noe av det han fortalte om i løpet av denne modulen var blant annet om Kina og deres sosiale kreditt score hvor innbyggerne blir overvåket og får en “sosial rating” som kan være avgjørende i forhold til om de for eksempel får lov til å reise ut av landet. Eller om du har nok poeng kan få goder som at du blant annet får reise med kollektiv trafikk og reise ut av landet. Dette systemet var noe jeg la godt merke til og husker godt nå i ettertid.

Videre hadde vi E-varehandel som ble holdt av Karl Philip Lund. her lærte vi hvordan vi skulle sette opp en egen nettbutikk og hvordan vi skulle bruke OKR (Objective and key results). I løpet av perioden hvor vi satte opp nettbutikken skulle vi også melde inn våre OKR og hvordan vi lå an med disse hver uke. Karl Philip var utrolig god til å motivere oss til å få til vår nettbutikk, og om vi sto fast motiverte han oss til å finne svarene på egen hånd. Det er noe jeg kunne synes var litt irriterende til tider om vi sto fast der og da, men i ettertid skjønte jeg at det var den beste måten å lære på. Han var også svært flink til å gjenta de målene han selv hadde satt for sin modul. Noen av målene hans var at vi skulle skrive gode innlegg med god kvalitet på bloggene våre og at vi skulle ha gode LinkedIn profiler. Det var flere i klassen min da som fikk jobbtilbud etter å ha jobbet med bloggene sine og klart å skrive gode kvalitets innlegg.

Neste modul var Sosial kommunikasjon. I denne delen var det Cecilie Staude som underviste. Hun underviste om hvordan sosiale medier, hvordan de er og hvordan vi kan bruke de ulike kanalene og teknologien på en strategisk måte. Dette stoffet er noe som svært mange nå for tiden er svært kjente med, men selv om jeg hadde kjennskap til noe av det vi lærte om lærte jeg mer om det og gikk mer i dybden enn det jeg hadde gjort før. Vi lærte også om ulike målgrupper og hvordan vi kunne skille disse fra hverandre.

Til slutt hadde vi modulen om Digital markedsføring som ble holdt av emneansvarlig Anders Mamen. I løpetur av denne modulen utførte vi ulike sertifiseringer som vil komme godt med om vi vil gå videre innenfor dette faget. De sertifiseringene vi tok er noe som er lurt å ha uansett når en skal jobbe med digitale medier, enten det er en egen nettside, en blogg, sosiale medier eller andre digitale medier. Denne modulen var også en slags oppsummering av de andre modulene.

Jeg er utrolig glad for at jeg valgte dette valgfaget, og om jeg kunne valgt om igjen når det kommer til hvilken bachelorgrad jeg ville tatt ville jeg nok gått for digital markedsføring fremfor hotelledelse. Og jeg håper at dette er noe jeg kan gå videre med når jeg er ferdig til sommeren og det er noe jeg vil anbefale andre å studere eller sette seg inn i. Det er et emne som vil bli mer og mer nødvendig i fremtiden innenfor de aller fleste bransjer, og det er da noe som er lurt å lære seg og sette seg inn i.