Libana3012 mars 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Til min mappevurdering for sosial kommunikasjon, har jeg valgt å skrive om Ikea. Målet mitt for denne blogg innlegget er å skrive om FNs bærekraft. Målet jeg skal fordype meg i er, Ansvarlig forbruk og produksjon.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette FNs målet går ut på bærekraftig forbruk og bærekraftig produksjon av produkter og tjenester. Målet forutsetter at organisasjoner skal klare å gjøre større ting med mindre bruk av ressurser.

Ikea er en organisasjon som har høyt fokus på avfallsreduksjon og er svært opptatt av resirkulering, når de produserer sine produkter. Ikea prøver å transformeres om til en sirkulær organisasjon, og oppnå klima positivitet rundt om i verden. Ikea er opptatt av å regenerere ressurser, og beskytte det økosystemet som er i verden. Ikea har ambisjoner om å bruke 100% fornybare, og resirkulerte materialer til å produsere produktene sine innen 2030. 

For Ikea handler materialvalg om å ta ansvarlige beslutninger. Når de ikke kan bruke fornybare ressurser, prøver de å bruke resirkulerte eller resirkulerbare ressurser. De prøver å gjør alt de kan for å holde prisene lave og kvaliteten høy. Men det dreier seg ikke bare om materialene. Det handler også om mennesker, produksjon og transport. Og det er alltid rom for forbedring. De samarbeider med andre og utfordrer ikea selv, og målet er å sikre langsiktig tilgang til bærekraftige råmaterialer og endre måten bransjen jobber på.

Les videre for å få vite mer om Ikea og hvordan materialene de bruker.

Tre

Bilderesultater for tre ike

Tre er et av materialene IKEA bruker mest av, siden det både er svært holdbart og blir vakrere for hver generasjon. Skog er imidlertid en ressurs som er sårbar overfor ytre påkjenninger. Alt tre Ikea bruker, utvinnes i henhold til IKEAs skogbruksstandard IWAY, som forbyr oss å bruke tre fra verneverdig skog eller områder der det pågår skogbruksrelaterte konflikter.

Siden det er så store, har Ikeabåde mulighet til og ansvar for å beskytte skogene i verden. Innen 2020 skal alt trevirket i Ikea være sertifisert av FSC® (Forestry Stewardship Council) eller hentet fra resirkulerte kilder. FSC-standarden bidrar til å beskytte både økosystemer og folks levebrød.

Siden 2017 har alt trevirke som de kjøper inn fra land som tidligere har hatt utfordringer i forbindelse med skogforvaltning, kommet fra mer bærekraftige kilder.

IKEA bruker trevirke på smarte måter

En snekker med øreklokker på har hauger av treplater rundt seg mens han sager tre med en maskin på en fabrikk.

Å utrette mye med lite er en del av IKEAs kultur, og de utnytter alltid ressurser effektivt. Alt trevirke blir skåret og formet på en måte som hindrer unødvendig avfall fra produksjonsprosessen, men uten at det går ut over kvalitet og holdbarhet. Ikea ser hele tiden etter nye og smarte måter å designe og lage møblene våre på, slik at kundene får et best mulig produkt som påvirker miljøet minst mulig.

Plast

Det langsiktige målet er å bruke bare resirkulert og/eller fornybar plast. De fleste plasttyper er oljebaserte, noe som betyr at de kommer fra en ikke-fornybar kilde. Derfor vil de alltid bruke så mye resirkulert eller fornybar plast i produktene våre som mulig. I dag kommer om lag en tredjedel av plastproduktene våre fra resirkulerte og/eller fornybare kilder.

PET-, PE- og PP-plast er de plasttypene vi bruker mest i produktene våre. Alle tre overholder de strengeste lovene og sikkerhetsstandardene.

PET-, PE- og PP-plast er de plasttypene de bruker mest, og alle overholder de strengeste lovene og sikkerhetsstandardene. Vi stiller strenge og detaljerte krav til bruk av kjemikalier og andre stoffer i produksjonen, slik at vi kan være sikre på at produktene er trygge og miljøvennlige.

Avfall/resirkulert materiale

Ikea bruker alltid resirkulerte materialer når de kan, og jobber gjerne med resirkulert tre, plast, papir og metall – for å nevne noe. Ikea skiller mellom avfall og resirkulert materiale; avfall er rester fra annen produksjon, mens resirkulert materiale kommer fra gamle produkter.

Det handler ikke bare om gjenbruk, men om måten de tenker og utvikler produkter på. Målet er å utforme produkter som kan gjenvinnes etter endt brukstid, slik at det blir mindre avfall. Derfor er Ikea hele tiden på jakt etter nye måter å bruke avfall og resirkulert materiale på, slik at det kan bli til nyttige og pene produkter til hjemmet, som KUNGSBACKA kjøkkenfronter

Målet er null avfall

IKEA har bestemt seg for å eliminere alt avfall fra virksomheten vår og bli energiuavhengige innen 2020. Dette er ingen liten oppgave, men sammen med leverandører, samarbeidspartnere og kunder har Ikea målet innen rekkevidde. IKEA jobber også med leverandører og samarbeidspartnere i hele forsyningskjeden for å produsere og distribuere produktene våre på en mest mulig effektiv måte. Dette omfatter å minimalisere avfallet i verdikjeden og gjøre det til en ressurs ved å bruke det til å lage nye produkter.

IKEA tenker grundig gjennom måten de jobber på – fra hvordan de velger materialer til hvordan de designer, produserer, transporterer og selger produktene våre, og hva som skjer med dem når levetiden deres er over.

Ikea leter alltid etter nye måter å bruke fornyede og resirkulerte ressurser som materialer på. Ikea endrer produksjonen av eksisterende produkter for å gjøre dem mer bærekraftige, og de prøver å lage produkter som kundene våre kan gjenbruke, reparere, montere på nytt og resirkulere. I tillegg prøver Ikea alltid å spare så mye energi som mulig i virksomhetene våre.

Gamle materialer, nye overflater

Ikea liker ikke å kaste ting. De mener at avfall er en ressurs, og prøver hele tiden å bruke enda mer resirkulert materiale i produktene våre. Derfor har de laget REINSVOLL garderobedører. Dørene er laget av gjenvunnet tre foliert med plast fra resirkulerte plastflasker. Dermed trengs ikke noe nytt tre eller mer plast laget av olje. Og selv om REINSVOLL er et bærekraftig valg, er ikke kvaliteten og designen dårligere eller prisen høyere.

Kilder

.Les mer om avfall/resirkulert materiale

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/tre-et-materiale-med-mange-kvaliteter-pub7d894da1

https://www.ikea.com/no/no/