philipj februar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Til neste del av eksamen i DIG2103 fikk vi i oppgave og velge ut en organisasjon som har fokus på FNs bærekraftsmål. I denne bloggoppgaven skal jeg legge frem hvilke av disse målene som er mest bransjerelevante for organisasjonen IKEA. IKEA har som mål og være miljøpositive i løpet av 2020 og har opprettet en “People & planet positive” plan der de legger frem en bærekraftig strategi som skal forandre IKEA som organisasjon, industrier innenfor IKEA’s verdikjede og livet i hjemmene til mennesker rundt omkring i verden.

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i tre av de sytten målene i første omgang. Målene er:

Mål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

I følge fn.no så tjener omtrent halvparten av verdensbefolkningen så dårlig at de ikke kan leve på lønnen sin. Så hensikten med dette målet er å skape arbeidsplasser av god kvalitet i alle land frem mot 2030.

IKEA bidrar mot oppnåelsen av dette målet ved driften av 422 lokaler på 50 markedsplasser rundt omkring i verden. Hjeminnredningskjeden sikter etter å gi en positiv påvirkning på de lokale samfunnene de opererer i. Dette fører til flere faste og trygge arbeidsplasser skapes og at muligheten for at folk skal kunne arbeide og bidra til økonomisk vekst blir en realitet. De har i tillegg, fra og med januar 2015, introdusert et nytt timeslønn-system som fokuserer på behovene til de ansatte istedenfor markedsstandarer og lansert et nettbasert læringssystem som heter My Learning. My learning gir de ansatte face-t-face og digitale læringsløsninger.

Mål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Ved dette målet så snakker vi om et bærekraftig forbruk og produksjon. Det handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Avfallsreduksjon og resirkulering er noe IKEA har stort fokus på når det kommer til produksjonen av deres produkter. Omkring 60% av alle produkter tilbudt av møbelforhandleren og 10% av produktene inneholder resirkulerte materialer. Deres bidrag mot å nå målet om ansvarlig forbruk og produksjon kommer i form av ambisjonen om bruke 100% fornybare og resirkulerte materialer til deres produksjon i løpet av 2030.

Andre tiltak de har innført for å redusere avfall er for eksempel “Food is precious” initiativet, som startet 2016. Med dette initiativet sikter IKEA mot å redusere mat avfall med 50% i løpet av 2020 og har så langt hatt en reduksjon på 1,400 tonn mat, som tilsvarer rundt 3 millioner måltider.

Mål nr. 13: Stoppe klimaendringer

Klimaendringer er et tema som er tydelig diskutert i dagens samfunn, og er en endring som skjer raskere enn antatt. For at vi skal kunne forebygge dette så må vi satse mer på fornybar energi og nye industrielle systemer, som kan bety endringer i hele infrastrukturer.

IKEA ønsker å fokuserer på energi konsum og jobber støtt med å bli energi-positive i løpet av 2020.

Siden 2008 har IKEA’s energi forbrukende produkter økt effektiviteten sin med gjennomsnittlig 50%, og har installert omkring 700,000 solcelle paneler i de ulike lokalene de eier. De eier og opererer også rundt 327 vindturbiner på verdensbasis og har totalt investert oppimot $1.6 milliarder hovedsakelig i sol- og vind energi.

De tre fokusområdene:

Dette er de tre fokusområdene som skal bidra til IKEA’s visjon om å bli menneske- og planet positive.

Vil du lese mer om IKEA og deres forpliktelser mot å nå disse ambisjonene, så kan finner du dette i linken vedlagt nedenfor.

https://www.ikea.com/ms/no_NO/pdf/sustainability_report/IKEA%20Sustainability%20Strategy_People%20%20Planet%20Positive.pdf

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal