theaottesen mars 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å formidle informasjon til
et marked er man avhengig av god markedskommunikasjon. Markedskommunikasjon handler
om å kunne påvirke kjøpsprosessen til en målgruppe. Det kan gjøres på flere
måter som for eksempel å informere eller overbevise slik at man får fram
reaksjoner hos målgruppen, og da gjerne reaksjoner som leder til salg.

Det å nå ut til en målgruppe kan
gjøre på flere ulike måter som reklame på TV, sosiale medier, radio og på
gaten. Hvor man bør kommunisere kommer an på målgruppen man ønsker å nå ut til.

I de siste årene har det vært
mye fokus på miljø og behovet for bærekraft øker, og derav kommer utrykket «grønn
markedskommunikasjon». Det er som nevnt over, men med bærekraftige budskap. Dette
er en viktig del av en markedsføring da dette er et stort fokus blant mange forbrukere
i tillegg til at det er behov for mer bærekraftige markeder med tanke på jorden
vår. Med grønn markedskommunikasjon er det viktig å nå ut til de som bryr seg
om miljøet og å engasjere flere til å bli det. Dette kan man finne ut ved å
benytte seg av LOHAS-målemodell for å finne LOHAS-segmentet. Segmentet defineres
som mennesker som er opptatt av miljøet eller ønsker å bli det, og som gjerne ønsker
å ta ansvar i forhold til dette.

I et marked hvor det er stort fokus på å være «grønn» vil det også finnes en del grønnvasking. Det vil si at en bedrift utgir seg for å være mer bærekraftig og grønnere enn det de egentlig er, og det blir nok slikt da presset er stort. Dette skapet mistillit hos markedet, så om man ønsker å formidle god grønn-markedskommunikasjon er det viktig å fremstå troverdig. Dette kan gjøres med pålitelig dokumentasjon og riktig formulering.

Patagonia logo png 7 » PNG Image

Et varemerke som har klart dette
godt er Patagonia. Det er et klesmerke som produserer turutstyr, herreklær,
dameklær og barneklær med stort fokus på bærekraftighet. De har flere mål og
jobber stadig mot de for å begrense fotavtrykket de etterlater seg i produksjonene.
De jobber med å ta miljøansvar og et av målene de har per dagsdato er å bli
karbonnøytral innen 2025. Det målet er ett av mange, og det å benytte seg av
resirkulerte materialer, organiske råvarer er viktig da klesindustrien er den
verste industrien mot jorden vår.

Vel så viktig er det sosiale ansvaret de har, og da både ovenfor de som jobber for dem og informasjonen de deler. 66 000 arbeidere er støttet av Fair Trade programmet som sørger for at de som jobber for dem får overkommelig lønn og gode arbeidsforhold.

https://www.patagonia.com/social-responsibility/

På en annen side som både omhandler miljø og sosialt ansvar er måten de deler informasjonen om produkter og produksjon. Det er blitt deres ansikt utad og deres markedskommunikasjon. De er åpne bøker og deler informasjon over fasilitetene de eier og hvordan forsyningskjeden foregår. Dette for at vi som forbrukere skal kunne vite hvor og hvordan produktene man kjøper er laget. Dette skaper stor tillit og flere velger bevisst å kjøpe Patagonia for å selv ta ansvar over sitt forbruk.

Tenker du over hvordan og hvor produkter du kjøper blir produsert? Syns du det er lett å ta mer bærekraftige valg?

Kilder:
https://www.patagonia.com/our-footprint/
https://www.patagonia.com/social-responsibility/
https://www.patagonia.com/environmental-responsibility/