idagarder mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Markedsføring generelt handler om å tiltrekke seg kunder og selge det du ønsker å selge. I følge snl handler markedsføring om prosessen fra produksjon til forbrukere og brukere. Så hvor går grensen på hva som regnes som inbound markedsføring og ikke?

Vi har hatt Camilla Visjø som gjesteforeleser i nettop dette. Hun er salgs- og markedssjef i inbound. Hun foreleste oss i nettopp dette temaet, inbound markedsføring. Noe som litt på overflaten handler om å la kundene komme til deg i stede for å presse seg på kunden.

90% sier de aldri svarer på kalde henvendelser i følge Harvard Business Review. Noe som forteller oss at inbound markedsføring absolutt er noe en bør satse på. Ettersom dette da ikke regnes som kalde henvendelser.

Marketing is the generous act of helping someone solve a problem

Seth Godin

Man ønsker i inbound marketing heller at kunden som er søkende etter svar på et problem skal finne oss og dermed ikke føle at bedriften tvinger deg til eller prakker på deg et kjøp. Dette er essensen av inbound markedsføring. Det kalles også pull-markedsføring og tillatelse-markedsføring, som kommer frem som positive begreper. Som motsetning har en outband markedsføring som videre kan forklares med push og avbrytelse. Outband er altså typisk markedsføring der man får melding om nyheter, hvor noen ringer å prøver å få deg til å kjøpe eller flyers. Altså er det ikke i outband markedsføring kunden som oppsøker deg, men du som oppsøker kunden. Outband markedsføring blir, som skrevet tidligere, ignorert av 90% av de som får slike henvendelser.

Derfor begynner flere bedrifter å ta i bruk inbound markedsføring. Typisk kanaler man benytter seg av i inbound markedsføring er blogg, SEO (som jeg har skrevet et blogginnlegg om her) og generelt sosiale medier. Naturligvis varierer det fra bedrift til bedrift hvor mye de fokuserer på de ulike måtene å nå ut til kunden på. For å komme opp når kunden søker etter svar på et problem, er det viktig å ha god SEO slik at man kommer opp i søkemotorene. Videre vil også en blogg lønne seg slik at kundene kan lese om temaer man har interesse av når de oppsøker informasjon.

Så, er det en ny type markedsføring?

En bedrift som jobber mye med blogging er Markedspartner. Dette er en av Norges største inbound markedsføring bedrifter, samtidig som de er blant de første bedriftene som startet med denne typen markedsføring i Norge. Markedspartner har lenge drevet med inbound markedsføring, selv om ikke hele Norge har innsett at dette er noe å satse på. Derfor kan man kanskje ikke kalle inbound markedsføring en ny teknikk, men en teknikk som nylig har begynt å ta over markedsførings-Norge. 2013 var året Markedspartner oppnådde stor suksess ved å benytte seg av inbound markedsføring, selv om dette var lenge før inbound markedsføring ble allment kjent og før det ble vanlig å i det hele tatt vurdere denne typen markedsføring. I 2013 skrev de allerede denne artikkelen om hvordan inbound markedsføring kom til å revolusjonere markedet samt føre til en hyggeligere og mer kunde-fokusert markedsføring.

Videre i 2015 kom en ny artikkel fra Markedspartner som forutså at “alle” kom til å begynne å bruke inbound markedsføring innen en periode på 5 år. Men Norge var ikke helt klare for en forandring i markedsførings-verdenen enda, dermed begynte ikke det norske markedet å benytte seg av teknikken før i 2016. Innen den tid hadde Markedspartner, som nå hadde drevet med inbound markedsføring i noen år, klart å venne seg til den nye markedsførings teknikken og var klare til å hjelpe kundene deres med det de behøvde.

Markedsparners konkurranse

Samtidig med oppløpet til Markedspartner var også Inbound Group i gang med inbound markedsføring. Dette var, og er enda i dag, en av Markedspartner sine største konkurrenter. Selv om det nå finnes diverse andre bedrifter som har inbound markedsføring som fokus, slik som Avidly, Optimal Norge, Techweb og Compedge.

Disse fokuserer alle sammen på å hjelpe kundene sine til å få suksess online. De har altså som oppgave å få bedriftene opp og frem på nett. Her bistår de med ulike ting som Søkemotoroptimalisering (SEO), hjelp med sosiale medier og setter opp sammen med kunden en plan for hvordan bedriftene skal klare å fungere i et hardt og kompetitivt marked.

Kort fortalt

Som en liten oppsummering på inbound markedsføring handler det altså om hvordan man blir synlige på nett og tiltrekker seg kunder. Inbound markedsføring omtales som en pull markedsføring hvor man heller trekker kunden til seg enn å presse noe på dem. Man ønsker at kunder som har et problem skal komme til deg for å løse sine problem. To av de største bedriftene som driver med inbound markedsføring, og som har gjort det lenge, er inbound group, som Camilla Visjø jobber for, og Markedspartner som jeg har skrevet litt om.

Kilder og linker

https://snl.no/markedsf%C3%B8ring
https://www.inboundgroup.com/camilla-tryggestad-visjo
https://www.inboundgroup.com/no
https://hbr.org/2012/07/tweet-me-friend-me-make-me-buy
https://www.idagarder.com/2020/05/16/hva-er-seo-og-hvordan-fungerer-det-for-sma-bedrifter/
https://www.markedspartner.no/
https://blogg.markedspartner.no/skaler-omtanke-og-peronifisering-med-inbound-marketing
https://blogg.markedspartner.no/om-fem-ar-driver-alle-bedrifter-i-norge-med-inbound-marketing
https://www.inboundgroup.com/no/blogg/derfor-satset-jeg-pa-inbound-marketing
https://www.avidlyagency.com/no
https://www.optimalnorge.no/
https://www.techweb.no/
https://www.compedge.no/