misha1811 juni 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Inbound markedsføring er en markedsføringstrategi som dreier seg i hovedsak om å få kundene til å komme til deg, og ikke omvendt. Det er en form for helhetlig digital markedsføring som bruker innhold, automasjon, personalisering og måling for å nå potensielle kunder på nett.

Inbound marketing er å markedsføre bedriften gjennom, blogg, e-bøker, SEO, sosiale medier og annet innhold for å tiltrekke kunder gjennom de ulike stenge i kjøpstrakten. Ved bruk av medier som blogger og sosiale nettverk håper markedsførere å underholde og informere seerne om innhold de selv søker.

4 faser
  1. Tiltrekke – Bedriften produserer attraktivt innhold via kanaler (nettsider, blogg, artikler, visuelle fremstillinger) som man senere optimaliserer for søk og promoterer (f.eks sponset innlegg på sosiale medier) for å tiltrekke seg potensielle kunder.
  2. Konvertere – Denne fasen handler om å få kundene til legge igjen kontaktinformasjonen sin (f.eks ved hjelp av nyhetsbrev, abonnementer, gratis tilganger/konsultasjon) slik at man kan konvertere dette til “leads” – (En kunde som har vist mer interesse enn vanlige abonnementer, gjerne i form av engasjement på din nettside).
  3. Selge – Her bruker vi kontaktinformasjonen vi har fra forrige fase til å gjøre om leads til kunder. Dette gjør man i form av person, slnlighetsrettet og spisset oppfølging basert på brukerdata. Når en potensiell kunde viser en digital atferd som tilsvarer at de klare for kontakt, vil som regel en selger/salgsavdeling ta over prosessen med oppfølging til personen blir en kunde.
  4. Begeistre – Etterhvert som kundenes profiler og interesser opprettes så ønsker man fremdeles og levere en viss type verdi utover bedriftens produkter og tjenester. Dette er i ønsket om å gjøre om kunder til ambassadører og å skape en positiv WOM-effekt, slik at kundene deler og omtaler ditt produkt til venner og bekjente.
Inbound-marketing-metodikken
Hvorfor inbound marketing?

Inbound marketing bygger på tre premisser:

  1. Kommunikasjon basert på inbound marketing er mer lønnsomt en kommunikasjon basert på outbound marketing.
  2. Digitale tiltak har større kostnader enn analoge tiltak.
  3. Digitale tiltak er i tillegg mer målbare enn analoge tiltak.

Ved hjelp av inbound marketing får vi hentet ut det beste av
digital markedsføring, samtidig som det er mer oversiktlig og enkelt kan
tilpasses til ulikt publikum.

Inbound vs. Outbound marketig

Outbound marketing er salgs-og markedsføringsaktiviteter
rettet opp mot personer uten et erkjent behov- det vil si, man vet som regel
ikke om de har et erkjent behov eller ikke. I denne kategorien finner man
oppsøkende salg, utsendelse av reklame er post, annonser, TV-og radioreklame,
events, sampling osv. Her er det selger som tar initiativ, og Outbound kalles
derfor også for selgerinitiert markedsføring. Outbound kan være både digital og
analog.

Inbound og Outbound markedsføring er igjen «enten-eller».
Men, den største feilen en markedsfører gjør er å gjøre tingene i feil
rekkefølge. Plukk den lavt hengende frukten først- deretter kan du ta frem
stigen og plukke de andre fruktene som henger høyere senere, om nødvendig.

De menneskene som akkurat nå leter etter en løsning til et
problem eller en mulighet som du har svaret på, er langt enklere å selge til
enn de som ikke vet at de ha r et behov og de som trenger å bli overbevist.

https://www.anitaghanizadeh.com/wp-content/uploads/2020/05/Skjermbilde-2020-05-31-kl.-12.48.41.png

Kilder:

https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#inbound-metodikkens_4_steg_3

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-forskjellen-pa-content-marketing-og-inbound-marketing