eirillhoff mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Inbound marketing er en moderne teknikk for markedsføring i dag. Stadig flere undersøker hva inbound marketing er, og ønsker å implementere det i sin bedrift. Ved å benytte denne teknikken kan du og få skape en ny tilspisset markedsføring for din bedrift som kan genere flere salg.

Hva er inbound marketing?

«Inbound marketing er en teknikk for å trekke kunder til produkter og tjenester via content marketing, sosiale medier, SEO og merkevarebygging» (wikipedia)

Formålet med inbound marketing er å forbedre kundeopplevelse- og relasjon ved å tilby potensielle kunder relevant informasjon de kan verdsette gjennom blogger, nyhetsbrev og sosiale medier plattformer. Man skal følge kunden fra start til slutt, og guide de gjennom kjøpsprosessen. Inbound marketing er en moderne markedsføringsteknikk som er tilpasset dagens kjøpsreise. 

Opprette personas

Når man skal benytte seg av inbound marketing må man ha en klar målgruppe. For å distribuere informasjon til riktig publikum er det viktig å opprette såkalte «personas». Det vil si at du maler et bilde av den ideelle kunden og henter inn relevant informasjon om de. På denne måten kan man tilby skreddersydd innhold som er tilrettelagt kjøpsprosessen. Disse personene finner man gjennom leads, som vil si personer som har utvist ekstra interesse for det du tilbyr. De vil ofte ha fyllt ut et skjema med informasjon om seg selv, i bytte mot et innholdsprodukt fra din nettside. På denne måten skaffer du informasjon som kan forbedre kommunikasjonen mellom kunde og virksomhet, som videre kan føre til salg.

Hva er forskjellen mellom inbound marketing og content marketing?

Inbound vs outbound marketing isometric vector. Hand with megaphone and another one with magnet are trying to capture the attention of the crowd of people.

Inbound marketing og content marketing er ikke alltid like lett å skille fra hverandre. Content marketing defineres som “en strategisk markedsføringstilnærming som er fokusert på å skape og distribuere verdifullt, relevant og konsistent innhold for å tiltrekke og beholde et tydelig definert publikum – og drive lønnsom kundebehandling.” (The Content Marketing Institute)

Mange vil si at content marketing er en del av inbound marketing, og det er sant. For uten innhold ville man ikke hatt inbound marketing. Det som separerer de to teknikkene fra hverandre er at man ved inbound ikke distribuerer mye informasjon til et bredt publikum slik man gjør med outbound gjennom for eksempel tv-reklamer. Forskjellen på de to teknikkene er også at content marketing ikke inneholder elementer som e-postmarkedsføring, design av nettside o.l. Inbound marketing er en komplett versjon sammensatt av begge teknikker.

Gjennom inbound marketing kan potensielle kunder verdsette informasjonen virksomheten gir ut i de mer tilspissede informasjonsmetodene, og selv oppsøke nettsiden din for å finne ut mer. 

Hvorfor øker behovet for inbound marketing?

Det har utvist seg et økt behov for inbound marketing. Dette er fordi det løser flere bedrifters problemer. Inbound Group nevner tre årsaker bak det økte behovet:

1. Markedsføring kan være vanskelig å måle:

Inbound marketing-software gjør det enklere å måle markedsføringseffekt. All informasjonen som blir hentet inn gir en større oversikt over kostnader ved leads og kunder. Du kan måle effekten av hvilken markedsføring som virker, og hvilken som ikke gjør det. 

2. Leads er nødvendig for vekst

Med inbound marketing skaffer du flere og kvalifiserte leads. En rapport fra MIT viser at man kan tredoble antall leads i løpet av et år ved å bruke inbound marketing.

3. Cold calling er mindre effektivt

Cold calling viser seg å være mindre effektivt. Ved å benytte seg av leads kan du kontakte kunder som er klar til å kjøpe og er kjent med bedriften din, fremfor noen som verken vet hvem du er og ikke har tid.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://www.avidlyagency.com/no/growthhub/content-marketing-og-inbound

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-et-lead-og-hva-er-et-prospect

https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketing

https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#hva_er_inbound_marketing_0