veggis86 juni 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunder i dag har mange flere muligheter til å anskaffe seg den informasjonen de trenger for å ta en avgjørelse på om de skal kjøpe en vare eller tjeneste enn tidligere. Internett sitt gjennombrudd har skapt ett hav av informasjon som kan søkes opp og er samtidig lett tilgjengelig. Kjøpsprosessen endrer seg og kundene har mer makt nå nettopp fordi den informasjonen som selgere tidligere satt på også er tilgjengelig på nett.

Stig Hammer skrev i sin blogg følgende definisjon på hva inbound marketing er:

«inbound marketing er en effektiv og utprøvd digital markedsføringsstrategi som hjelper deg å skape mer trafikk til bedriftens nettsteder og deretter konvertere besøkende til leads, leads til kunder og kunder til entusiastiske ambassadører.»

Det som er så fint med en inbound markedsføringsstrategi er at man kan skreddersy digitale løsninger tilpasset den kundegruppen man ønsker å nå ut til og samtidig nå dem på en effektiv måte uten at man trenger å virke som en selger, nettopp fordi kunden selv oppsøker nettsiden gjennom å tiltrekke via sosiale medier. Hammer nevner i sitt innlegg at inbound metoden bygger på tre prinsipper:

  1. Kommunikasjon basert på kjøperinitiativ (inbound) er mer lønnsomt enn kommunikasjon basert på selgerinitiativ (outbound).
  2. Degitale tiltak er med kostnadseffektive enn analoge tiltak.
  3. Digitale tiltak er mer målbare enn analoge tiltake.

Når disse tre prinsippene følges så vil det også være mer lønnsomt for en bedrift å velge en inbound markedsføringsstrategi og gjerne for nye oppstartede bedrifter som har begrenset med midler å markedsføre seg på.

For at en inbound markedsføringsstrategi skal fungere optimalt så er det også viktig å forstå kundens kjøpsreise og den kan deles inn i fire ulike faser men den starter i utgangspunktet mye tidligere Da selve kjøpsprosessen har flere steg. For en bedrift så vil Disse fasene se ut som følgende:

  1. Tiltrekke –    Skape høy opplevd kundeverdi gjennom å tiltrekke kunder inn ved hjelp av gode hjelpemidler for å skape interesse som skal føre til at kundene går inn på bedriftens nettsteder. Dette kan gjøres ved å ta i bruk websider, artikler, blogg og videoer som optimaliseres gjennom søkemotorer for så å promotere videre ved hjelp av sosiale medier.
  2. Konvertere – Skape gode og fristende tilbud som skal føre til at potensielle kunder ønsker å etterlate seg kontaktinformasjon (leads) for så å nå ut til enda flere kunder.
  3. Selge – Gjennom de registrerte leadsene man har oppnådd så kan man i dette stadiet av prosessen følge opp disse kundenes aktiviteter gjennom automatisert kommunikasjon for å se når de er klare til å bli kontaktet. Her vil Selgere ta over prosessen med en personlig tilnærming og følge opp denne potensielle kunden.
  4. Begeistre – Her vil fokuset være rettet mot å levere verdi som for eksempel å vise til de produktene og tjenestene man kan tilby som matcher kundens profil og interesser. I dette stadiet av prosessen så vil man kunne gjøre kunden om til en ambassadør for bedriften som igjen vil dele det innholdet og de produktene som din bedrift selger, gjennom venner og bekjente og ikke minst sosiale medier.

Det er viktig for kunder å oppleve verdi. Når potensielle kunder har en opplevd verdi for de produkter og tjenester som bedriften kan tilby så vil dette også skape lojale kunder som igjen vil fortsette å handle men samtidig markedsføre bedriften videre.

Jeg håper dette ga en god forståelse for hva inbound marketing er for noe.

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-inbound-marketing