akmal januar 21, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Min første spesialiseringsdag har gått, innenfor digital markedsføring, og jeg er overrasket over hvordan verden blir mer og mer digitalisert. Vi legger mer og mer vekt på roboter, kunstig intelligens, og deler veldig mye på sosiale medier. Jeg er spesielt overrasket over et land som har dratt dette veldig langt, og det landet har lyst til å bli ledende teknologiske land i verden innen 2030. Dette landet er Kina.

Myndighetene overvåker sine innbyggere, og gir dem et slags sosial kreditt, der de kan få enkelte fordeler
eller ulemper etter hvordan oppførselen deres er. De kaller dette for borger score. Kina har allerede dekket
80% av landet med kameraer og overvåkninger, som ved hjelp av algoritmer vil se
hvordan landets egen befolkning oppfører seg. De sier selv at innen 2020 skal
de ha dekket hele befolkningen. Hva slags fordel og ulemper får du med å ha høy
eller lav score spør du? Jo, med høy score, betyr det at du er en god borger,
og da blir det lettere for deg å finne deg en god jobb, få lån i banken, ha muligheten
til å reise til utlandet. Med dårlig score kan du miste jobben, ingen bank vil
hjelpe deg og du kan få forbud mot å reise utenlands.

Scoret ditt kan være høyt så lenge du er en god statsborger,
og gjør som myndighetene sier du skal gjøre, men du får trekk ved å ikke følge
det de sier. Du har ikke lov til å snakke stygt om myndighetene. Du har ikke
lov til å oppføre deg dårlig mot andre. Du skal ikke bryte loven på noen som
helst måte, t.o.m. det minste lovbruddet kan få scoren din til å gå ned. Alt
ting du kjøper i dagligvarebutikken, til dine private samtaler med dine venner,
har myndighetene tilgang til. Det du surfer etter på nettet har de også
oversikt over. Dette blir målt ned til hvert enkelt individ. Har du politiske
meninger, så hold det for deg selv!

Det som også påvirker scoret, er at hvis du henger med folk som har lavere score enn deg, så blir du trukket ned i scoren din! Har du noen som har høyere enn deg, så blir din satt opp. Men her er en tankevekker, hva med om de som har høyere enn deg, vil ikke ha deg som venn? Og hva med de som er lavere enn deg, vil ikke DU henge med selv? Tenk dere at dette skal avgjøres av noen tall? Dette var veldig skremmende system!! Tenk deg at vi er tilbake igjen i tiden der hvor det var klasseforskjeller. Der hvor du ikke kunne ha noe med en person å gjøre fordi de trodde på noe annet en deg, hadde en annen jobb enn deg, hadde en annen hudfarge enn deg, tjente mer enn deg, eller ikke var av samme kjønn!!

Dette er skummelt, spør du meg!