celinefinnoy januar 24, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Reading Time: 2 minutes

 

Dårlig økonomi og digitalisering presser mediehusene til å tenke nytt, men det svake skillet mellom innholdsmarkedsføring og journalistikk kan forvirre leserne. Er journalistikkens integritet til salgs, eller er innholdsmarkedsføringen til felles nytte?

Den raske utviklingen i medieverden har presset journalistikken opp i et hjørne. Tradisjonelle måter å tjene penger på er ikke lenger like lønnsomt. Mediehusene er på jakt etter nye inntektskilder, og for flere nettaviser har en av tilnærmingsmåtene vært innholdsmarkedsføring.

Utfordrer presseetiske regler
VG er et eksempel på et mediehus som satser på innholdsmarkedsføring. De har utfordret dagens presseetiske regler for å kunne gjøre dette til en større kommersiell aktivitet. Norsk Redaktørforening har tidligere hatt debatt om bruken av innholdsmarkedsføring. VGs ansvarlige redaktør Torry Pedersen kom da med uttalelsen: «Vi er i ferd med å drepe muligheten til å finansiere journalistikken». Denne nye, og for mange litt ukjente typen for markedsføring kan altså være nødvendig for mediehusenes økonomiske overlevelse.

Å skille mellom journalistikk og reklame
Digitalisering har gjort innholdsmarkedsføring utbredt, både på godt og vondt. Årsaken til at denne typen markedsføring har vokst sterkt de siste årene settes i sammenheng med den dårlige medieøkonomien. Medienes nye metoder for inntjening av penger kan være utfordrende, og potensielt true deres integritet. Det som for leserne virker som redaksjonelt innhold kan i realiteten være kjøpte ord. Dette kan bidra til et svekket tillitsforhold fordi journalistikkens uavhengige stemme blir overdøvet av reklame i forkledning.

«Innholdsmarkedsføring som gir leseren en form for verdi…»

Hvordan knekke koden?
De raske endringene i dagens mediesamfunn gjør at man må tenke nytt og utfordre de tradisjonelle metodene for inntjening, og selv om innholdsmarkedsføring har noen negative sider ved seg kan det likevel sees på som det beste alternativet til tradisjonelle reklameannonser. Det kommer derfor til å være viktig å opprettholde tilliten mellom avsender og mottaker. Nøkkelen for å få til dette ligger i å følge retningslinjene for merking av innholdsmarkedsføring nøye, slik at det ikke misforstås hva som er journalistikk og hva som er reklame. På samme tid vil jeg også tro at det er avgjørende å skape innholdsmarkedsføring som er interessant og gir leseren en form for verdi gjennom deling av nyttig innhold. Gjøres dette riktig er jeg sikker på at denne typen markedsføring kan være til nytte både for de som leser nettaviser, de nettavisene som skal tjene penger på sitt innhold, og deres kunder.