sofielindseth May 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som en del av min eksamensoppgave skal jeg ta for meg en interessentanalyse ved å kartlegge krav og forventninger interessentene har til den valgte virksomheten, samtidig er dette et hjelpemiddel til å bruke informasjon strategisk og målrettet for Stine Sofie Stiftelse.

Kort fortalt

Stine Sofie Stiftelse ble etablert i 2000, som skjedde etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Babeheia i Kristiansand. På grunnlag av Stine Sofie sin mor som selv har opplevd vold i barndommen ønsket de å styrke rettssikkerheten for voldsutsatte barn og pårørende. Jeg mener dette er et svært viktig tema å få frem i dagens samfunn, og mener at budskapet burde fortelles flere ganger på ulike måter til interessentene jeg skal ta for meg i denne oppgaven.

https://www.google.com/search?q=Stine+Sofies+Stiftelse&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9uPKUw_zhAhUBpYsKHQaCCgEQ_AUIDigB#imgrc=gbG3Ll04pR_PuM:

Først går jeg igjennom 3 faser som handler om å kartlegging av behov og forståelse som bedriften kan dra nytte av i følge min foreleser Cecilie Staude. Fase en og to fester seg til fase tre.

  1. FINN: Kartlegge de viktigste interessentene, hvem er viktigst for virksomheten?
  • For Stine Sofie stiftelse vil de viktigste interessentene være de som donerer penger til organisasjonen mot deres arbeid, de som jobber i styret og de som setter lover for hva organisasjonen skal forholde seg til. Samtidig har vi de funksjonelle tilknytningene som gir innspill utad organisasjonen som er en av deres samarbeidspartnere helsesista og Rune Andersen.
  1. FORSTÅ: Hva er viktig for interessentene, og hvilke behov har de?

Avdekke eventuelle gap mellom interessentens oppfatning og virksomhetens oppfatning.

  • Det som er viktig for interessentene er de utsatte og pårørende blir tatt på alvor, som består av barn som har opplevd vold eller overgrep. Uavhengig om du er utsatte eller de som ønsker å lære mer om temaet. Derfor er det på sin rette plass å kunne gi et klart budskap til de som ønsker å benytte av seg organisasjonens tilbud. Stiftelsen markedsfører seg slik at dette er ikke ett senter kun for utsatte men også for pårørende, og det er ingen aldersgrense for de som ønsker et opphold på deres senter eller et rop om hjelp.
  1. FORKLAR: Er virksomhetens kommunikasjon riktig i forhold til interessentenes behov og hva de vil oppnå?

Kommuniserer for å påvirke interessentens kunnskap eller atferd.

  • Stine Sofie stiftelse kommuniserer med sine interessenter på de ulike sosiale mediene, her kan det være fra tidligere besøkende fra senteret til besvarelse av ulike spørsmål som er vanskelig å ta opp på generell basis. De vil samtidig kunne gi kunnskap til interessenter og ønsker å påvirke andres atferd for de andre som ikke har et tidligere forhold til dette temaet fra før av. Ved dette ønsker de at folk skal kunne snakke åpent om temaet for at andre skal få et annet syn på hvordan de utsatte og pårørende har vært igjennom.

Målgrupper

I eksamensoppgaven skulle vi ta for oss to målgrupper vi mener Stine Sofie stiftelse burde kommunisere til. Vi valgte da å ta for oss både den yngre målgruppen og den eldre målgruppen.

https://www.google.com/search?q=m%C3%A5lgrupper&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje7rGBw_zhAhUZAxAIHUJ4BUIQ_AUIDigB&biw=1440&bih=772#imgrc=bUgmDtkNTtXdnM:

Den yngre målgruppen

Vi valgte først å ta for oss den yngre målgruppen fordi vi mener at stiftelsen ikke strekker til ved måten de kommuniserer på sosiale medier i dag. Det er fordi at den yngre generasjonen trenger å lære mer om hva overgrep og vold er og hvordan den kan påvirke offeret og folk rundt. Mange av de yngre som har opplevd noe lignende har ikke turt å snakke åpent om noen med det, derfor vil vi da nå den mindre delen av den funksjonelle interessentgruppen.

Vi kan skille disse atferdene i tre ulike måter de benytter seg av sosiale medier. Det er kikkere, delere og skapere. Vi ønsker å mest å ha skaperne når vi vet at de lager et bedre og mer engasjerende innhold, og de bidrar med kommentarer, innlegg og samtidig opplastning av bilder og video. Bruken av sosiale medier som teknologi skaper et grunnlag for mer effektiv kommunikasjon og dermed skaper et konkurransefortrinn i form av markedsgevinster.  Selv om Stine Sofie stiftelse er svært aktive på instagram så har de også en stor mangel ved å kombinere tekst med visuelle virkemidler for å få frem et mer engasjerende budskap til den yngre målgruppen.

Den eldre målgruppen

Andre målgruppen vi har tatt for oss er de eldre som er eksempelvis politikere, journalister og andre opinionsledere med en påvirkningskraft. Der vi skal fremme appen til Stine Sofie stiftelse som heter “jeg vil vite”. Appen inneholder informasjon som pårørende eller utsatte kan benytte seg av, men også for de som ønsker å lære mer innenfor temaet. Samtidig ønsker vi voksne som omgås mye sammen med mennesker, det kan være skoler, idrettslag eller barnehager skal kunne vite at de har en informasjonsbase hvor de kan strekke ut å hjelpe om de har en mistanke.

En annen plattform som er en stor mulighet for stiftelsen er å lage en lukket facebookgruppe for de som ønsker å snakke fritt om krevende temaer også kunne søke hjelp eller støtte av andre utsatte eller fornærmede. Formålet med gruppen er å få stemmen til den eldre og myndige publikum for at det skal være mer saklig og reflekterte diskusjoner i et slikt krevende tema. Det gjør mye av arbeidet til stiftelsen og engasjere “skaperne” ved å bruke strategien til groundswell ved å støtte og hjelpe hverandre som kan drives til en ytre motivasjon. På plattformen gjør det mulig for publikumet å kunne dele både tekst, bilder og videoer som tidligere nevnt lager en visuell effekt hos mottakerne.

Kilder:

https://www.prosjektveiviseren.no/_library/node/ressurs/interessentanalyse-og-kommunikasjonsplan

https://www.stinesofiesstiftelse.no/om-oss/historien

  • Staude, Cecilie. 2019. Foreleser ved Markedshøyskolen.
  • Andre kilder som er brukt fra eksamen med kildehenvisning.

// Sofie Lindseth