ajsa april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nytt emne, nytt innlegg! Nå er vi i gang med et nytt emne inne «Bærekraftig og digital varehandel»; nemlig E-varehandel med foreleser Karl Phillip Lund. Vi har denne uken hatt to forelesninger – og jeg kan si at jeg allerede har lært noe nytt! I løpet av denne uken har vi blitt introdusert for planen videre frem mot semesterslutt, og det er mye vi skal gjennom. Ukentlige blogginnlegg skal postes, samtidig som at vi skal sette opp vår egen nettbutikk som en del av eksamen. I ukens andre forelesning hadde vi et digitalt møte med to av fjorårets studenter: Marius Schafferer og Ola Olsen. Disse guttene gjorde det godt med sin nettbutikk i forbindelse med eksamen i fjor, og sto bak nettbutikken Brisen. Underveis i forelesningen delte de sine erfaringer, og ga oss en kort innføring i hvordan vi kan gå frem for å skape en vellykket nettbutikk. I sin presentasjon gikk de inn på hva vi først og fremst måtte tenke på før vi gikk igang med å utvikle nettbutikken, samt hvordan vi kunne markedsføre nettbutikken vår ved hjelp av ulike markedsføringsstrategier. OKR: et nyttig styringsverktøy Et av tipsene deres var å sette i gang prosessen med å lage gode OKR. OKR står for Objective Key Results, og er et målstyringsverktøy som brukes av mange organisasjoner verden over. OKR er en enkel måte å styre et selskap på, og bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft (inevo.no). Videre handler OKR om å svare på to grunnleggende spørsmål: Objective: Hva ønsker du å oppnå? Key Results: Hvordan ønsker du å oppnå dette? Ved å svare på disse to spørsmålene kommer tydelige og konkrete prioriteringer, og riktig fokus frem i bedriften. Mennesker ønsker å jobbe i bedrifter hvor deres personlige mål samsvarer med bedriftens verdier og mål (inevo.no). Internkommunikasjonen i en bedrift blir forbedret ved at samarbeid og transparens står i fokus – hvor målene som er satt er synlige for alle involverte. E-postmarkedsføring: et nyttig salgsverktøy Guttene la stor vekt på hvor viktig det var å markedsføre nettbutikken sin i et tidlig stadie – ikke kun for å skape engasjement, men også virkningen markedsføring kunne ha på salget av produktene. Èn av markedsføringsstrategiene som de benyttet seg av i sin nettbutikk var e-postmarkedsføring. E-postmarkedsføring er en form for direkte kommunikasjon til kunder og er blant de mest effektive metodene for å generere salg. Ved bruk av riktig strategi, vil man kunne lykkes med å markedsføre sin virksomhet på denne måten, og dèt uten at mottakerne anser det som søppelpost eller spam. Så, hvordan kan man lykkes med e-postmarkedsføring? Det første man bør gjøre er å utarbeide en strategi for e-postmarkedsføring. Uten en solid strategi, skal det ikke mye til før e-postene ender opp som spam, slettes eller forblir uleste. Vi kan jo selv tenke oss det store antallet e-poster vi får gjennom en dag. Et høyt antall e-poster gjør at man faktisk må sende e-poster som mottakerne er villige til å lese. Dette kan man løse på mange måter, men noe av det man bør tenke på er å: 1. Definere publikummet Dersom mottakerne opplever innholdet som irrelevant, tar det ikke lang tid før e-postene er blitt til søppel, eller forblir ulest til neste gang. Her vil det være viktig å forstå hva mottakerne er interesserte i og hva de har behov for eller ønsker om, for deretter å skreddersy e-postene til deres behov. 2. Gjøre det enkelt å melde seg på mottakerlisten Hvis man skal satse på e-postmarkedsføring, er man avhengig av å ha en mottakerliste. Uten dette, kommer man ikke særlig langt. Det kan være lurt å sørge for at målgruppen har flere muligheter til å melde seg på mottakerlisten. Dette kan være påmelding fra nettsiden din eller sosiale medier. 3. Velge riktig type e-post Det finnes flere måter man kan drive kommunikasjonen per e-post på, alt avhenger av budskapet du har lyst til å spre. Skal det være ukentlige nyhetsbrev eller produkynyheter? Transaksjonsmeldinger eller remarketing? Uansett hva man velger er det viktig å tenke på at for mye av det ene eller andre, kan føre til at folk melder seg av e-postlisten eller at det blir ansett som spam. 4. Sette opp en utsendelsesplan Dette handler om hvor ofte du skal kontakte abonnentene dine. Dette bør defineres i utsendelsene og bør være noe man holder seg til. Dette gjør at mottakerne vet hva de kan forvente, samtidig som interessen oppretholdes ved at de får e-post med jevne mellomrom. Som vi ser er e-postmarkedsføring en effektiv metode for å holde kontakten med kundene dine. Har du en kunde som allerede har gitt deg sin e-postadresse – sørg for å opprettholde interessen og styrke tillitten ved å sende relevant, kort formulert og interessant innhold. Ikke send for mye, hold deg til utsendelsesplanen og velg en type e-post som gjenspeiler budskapet ditt – så vil du lykkes! /Ajsa Kilder: Iteo.no https://www.iteo.no/kom-i-gang-e-postmarkedsforing-del-1/ Lesedato: 25.04 Inevo.no https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ Lesedato: 25.04