steffengya mars 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Joda, Johan Svedrup er en person. Han er faktisk tidligere statsminister i Norge (1884-1889), men det er ikke han vi skal snakke om i dette innlegget. Det er nemlig Johan Sverdrup feltet. For å forstå hvor stort dette feltet er så starter vi med en liten filmsnutt. Følg med!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5AkyKx-rmRc&feature=emb_logo

Johan Sverdrup-feltet

7. Januar 2020 var en stor dag for Norge. Endelig åpnet det mye diskuterte Johan Sverdrup-feltet og ingen ringere en vår egen Statsminister Erna Solberg og olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg som stod for den offisielle åpningen. Johan Sverdrup feltet er det tredje store oljefeltet i Norge og det vil skape store verdier for landet vårt. Equinor kaller åpningen av feltet en teknologisk bragd og merkedag for norsk oljeindustri. 

Sverdrup-feltet ligger 155 kilometer vest for Stavanger i Utsirahøyden. Dette er et av de funnene som er størst på norsk sokkel helt siden 1980-tallet og vil kunne bidra både med arbeidsplasser og velferd til vårt kjære Norge. 

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EW2n9P/oljefeltet-johan-sverdrup-skal-gi-900-mrd-til-oljefondet-her-er-seks-spoersmaal-og-svar

Klima?

Det er mange som er interessert i både klima og miljø, og som mener at Norge burde slutte med olje. Hvorfor åpner da Norge et så stort oljefelt? Midt i den verste stormen av en klimadebatt? 

Thea Broch som er geolog i Equinor svarer oss på akkurat dette. Hennes jobb er å finne nye olje- og gassfelt ved å tolke seismikk (bilder av det som befinner seg under havbunnen). Hun sier følgende «I et selskap som Equinor har man mulighet til å kunne påvirke industrien i riktig retning». Per dags dato så trenger man olje til mange industrier, blant annet medisiner, plast og klær, og grunnet dette så klarer vi oss ikke bare med gass og fornybare energiformer. 

Grunnet innovasjon og digitalisering kan man i dag utvinne olje på en ekstremt mer effektiv CO 2- effektiv måte en de kunne for eksempel på både 70 0g 80-tallet. Johan Sverdrup er et godt eksempel på dette da det i verden slippes ut i gjennomsnitt rundt 18 kilo CO2, mens i Norge er vi nede på 8 kilo CO2 per fat. På Johan Sverdrup feltet vil det være enda lavere utslipp og helt nede i 0.67 kilo CO2 fordi plattformen drives med strøm fra land som igjen er fra vannkraft. Det er regnet til ca 80-90 % mindre CO2 på dette feltet sammenlignet med en standard utbygging som bruker gassturbiner. 

https://www.tv2.no/a/11114832/

Miljøpartiet de Grønne er ikke særlig begeistret for dette nye feltet og mener at det er en feilinvestering av regjeringen. Det var også meningen at Kong Harald skulle være med på åpningen av feltet noe også MDG reagerte sterkt på. De mener at det er feil at vår konge skal åpne et oljeprosjekt som vil bidra ti å gjøre klimakrisen verre en den allerede er i dag. Erna Solberg lot seg ikke å la være å gi en kommentar tilbake og sier til NTB «Det er helt naturlig at kong Harald deltar på den offisielle åpningen og vi i Norge skal være stolt over hva vi faktisk har fått til teknologisk knyttet til olje- og gassvirksomheten».

Naturvernforbundet gikk raskt ut med at Sverdrup-feltet er en klimabombe. De mener videre at utbyggingen er uforståelig i et klimaperspektiv da regjeringen har gått ut med at klimaendringene er den viktigste saken i vår tid. Naturvernforbundet har en liste over fire ting du kan gjøre for å utgjøre en forskjell:

1: Bli oljefri 

2: Bli energismart

3: Lev klimavennlig

4: Bli klimaklok 

https://invo.no/norges-naturvernforbund-velger-invo/

Handler alt om bare penger?

Johan Sverdrup feltet skal produsere 2.7 milliarder oljefat noe som igjen vil gi Norge mer enn 900 milliarder kroner over de neste 50 årene. Disse 900 milliardene tilsvarer nesten et helt statsbudsjett! 1430 milliarder kroner til produksjonsinntektene være i feltets levetid og det vil ha et overskudd på 10 millioner kroner per timer. 

Ringvirkningene kommer ikke bare til oljebransjen og de som blir sysselsatt direkte, dette kommer alle nordmenn til gode i form av skatteinntekter til staten. Equinor står ikke for hele jobben alene på dette feltet. 70 % av alle kontrakter er til norske leverandører og de har med seg både partnere og leverandører som gjør at det skapes positive ringvirkninger fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør. Johan Sverdrup feltet vil bidra med mer enn 150.000 årsverk i løpet av 10 årsperioden 2015-2025. 

https://www.viivilla.no/ovrig/spar-penger-i-hverdagen-/

Lets get digital…

Johan Sverdrup handler om mye mer en bare olje. Det handler om sysselsettinger, penger, råvarer, energi og ikke minst digitalisering. Johan Sverdrup er en pionér innen digitalisering. 

Trine Svalestad som er lederen for digitaliseringen på Sverdrup-feltet sier at «oppgaven er å bruke digitaliseringen til å både øke sikkerheten, inntjeningen og ikke minst redusere utslippene». Videre forteller hun om Johan Sverdrup har en digital tvilling som gjør at de hele tiden kan følge med og fungerer som en kopi – bare i digitalt format. Dette er også noe som viser at Equinor er langt fremme digitalt. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH7MjOxvsaM

Kilder

https://www.equinor.com/no/what-we-do/johan-sverdrup.html

https://naturvernforbundet.no/energi/fossil_energi/olje/johan-sverdrup-feltet-er-en-klimabombe-article38366-118.html

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/kongen-deltar-ikke-ved-apningen-av-johan-sverdrup-1.1642876

https://www.dagbladet.no/kjendis/kritisk-til-konge-apning-av-oljefelt/71992686

https://www.dagbladet.no/kjendis/kritisk-til-konge-apning-av-oljefelt/71992686