emilieberghholter januar 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Facebook er i dag den ledende nyhetskilden for mange mennesker. Jim Steyer, professor på Stanford og administrerende direktør av Common Sense Media sier fler og fler amerikanere får med seg nyheter på sosiale medier enn før. Sånn har det ikke alltid vært, men får man opp de samme nyhetene på Facebook som på ander nyhetskilder som VG, Aftenposten, New York Times eller CNN?

Facebook blir styrt av algoritmer som baserer seg på søkeresultatene dine. Det vil si at man får mer innhold av hva de mener passer deg best. Nyhetsbildet vi vil få opp på disse sosiale plattformene som Facebook kan dermed basere seg på innhold som blir rangert av algoritmer som trekker ut og presenterer det de tror vi vil like etter hva vi har gjort tidligere på nettet. Dette er det vi kaller filterboblen. Filterboblen er usynlig og folk flest vet dessverre ikke at man befinner seg i en. Hver eneste gang i søker på nett henter algoritmer ut data om oss til fordel for bedrifter som kan drive rettet markedsføring mot hver enkelt.

Filterbobla, hva er
det og hvilken betydning har den for brukere?

En filterboble er en type effekt som oppstår ved at personer
får filtrert og sortert bort informasjon fra internettet. Grunnen til dette er
at man bruker nettsteder som bruker tilpasset innhold til hver enkelt person.
Filterboblen kan oppstå fordi algoritmer lager søkeresultater og anbefalinger
på ulike nettsider som utviklerne mener har størst sjanse for å gjøre brukeren
fornøyd. Ved å kunne gjøre brukerne fornøyd tilpasses innholdet til på
nettsidene til hva man har søkt på før, hvilken alder og hvilket kjønn brukeren
er. En konsekvens av filterboblen er at den kan føre til at personer blir eksponert
for informasjon som allerede bekrefter syn de allerede har. Et eksempel hvor
filterboblen kan spille mye inn er i politikken.

Det som skaper denne «filterboblen er sosialt systemfilter og ekkokammer. Et ekkokammer beskriver en situasjon hvor informasjon, oppfatninger eller ideer blir forsterket gjennom såkalt repetert kommunikasjon innenfor en gruppe. Det som ofte skjer i disse ekkokammerene er at man ser bort i fra annen informasjon som motsier det man allerede har. Dette kan derfor forsterke den oppfatningen man har og som allerede eksisterer i ekkokammeret.

Hvilke konekvenser kan Filterbobler og ekkokammere ha for samfunnsutviklingen?

Et problem med filter boblen er at man ikke selv bestemmer hva som kommer inn i boblen og heller ikke hva som blir filtrert ut. Det kan gjøre at mennesker ikke får andre meninger eller argumenter på medier enn det de allerede selv tror. Man kan fort havne i «sitt lille hjørne» og da vil informasjon og bred kunnskap bli stengt utenfor og man vil være uviten. Det kan for noen mennesker gjøre at man vil få et mer vrangt syn på verden. Da vil det bli viktig det neste 10-året å finne ut av hvordan vi skal takle filterboblen.

Filterboblen kan på mange måter være behagelig og positivt for brukeren. Man vil få opp informasjon om ting man interesserer seg for eller ting dataene mener vil passe til deg basert på tidligere søk og anbefalinger. Allikevel kan filterboblen ha samfunnsmessige konsekvenser i det større bildet. Sigvald Sveinbjørnsson skriver til digi.no at demokratiet bygger på en tanke om det saklige argumentet og at innbyggere i fellesskap skal komme frem til de best mulig politiske beslutningene for landet.

Men hva gjør man om man ikke kjenner til en motparts argumenter? Da vil alle tro at det verdensbildet de har er rett. Man vil få en selvforsterkende effekt av informasjonen man allerede har ettersom denne filterboblen viser det den tror du vil se. Da vil man ikke få et realistisk bilde, og motparten vil ikke bli hørt. Vil dette kunne påvirke demokratiet?

Kilder:

https://www.digi.no/artikler/big-data-lurer-deg-inn-i-filterboblen/289024