maby002 mai 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige blogginnlegg fortalte jeg kort om hvordan OKR fungerte, men dette er et såpass viktig og spennende tema at jeg vil utdype dette litt mer. Jeg la også ved en video av en TedTalk med John Doerr som brilliant beskriver OKR og dets formål. Hvis du ikke har sett den enda så anbefaler jeg på det sterkeste at du ser den nå.

Objective- Hva ønsker vi å oppnå?

Objectiv kan beskrives som det overordnede målet. Her stiller vi spørsmålet: Hva ønsker du å oppnå? Objectives burde være smarte, inspirerende, motiverende, engasjerende, utfordrende og burde beskrive oppgaven på en enkel og forståelig måte slik at alle kan forstå dem.

Key Results- Hvordan tenker du å komme dit?

Key Results er delmålene som skal hjelpe deg å komme i havn
med de overordnede målene. De burde være presise og målbare for å på en god og
effektiv måte kunne sørge for at alle forstår dem. For å best mulig kunne finne
ut av hvor gode en Key Result er, setter vi opp en måling slik som dette: (x/10).
Dette skal synliggjøre sannsynligheten for å kunne fullføre delmålene. I
tillegg kan man sette opp en prosent som skal vise hvor langt man har kommet. Eksempel
på Key Results vi har brukt i vår OKR er (min gruppes nettbutikk/eksamen): KR4: Få 40 abonnementer på nyhetsbrev innen semesterslutt (8/10)
50%. Her ser du at vi er ganske selvsikre på at vi skal klare å nå vårt mål
(8/10) og at vi faktisk er halvveis for å nå det (50%).

OKR - et system for gjennomføring - les mer her -INEVO
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Fordeler med OKR

Studier viser til at mennesker trenger enkle, tidsbestemte og gjerne kortsiktige mål for å beste kunne få noe ut av målene sine. Får man for mange valgmuligheter og ingen tidsfrist, blir valgets kval enormt. Vi trenger en vis form for rammer for å kunne ta gode valg. Dette er grunnen til at OKR er så effektivt og en viktig del av en bedrift. Ved å sette opp rammer, tidsbestemmelser, regler og tydeliggjøre mål, vil dette være med på å øke effektiviteten, motivasjonen og kreativitet blant team og individer i arbeidslivet, og ellers i livet.  

I følge Karl Philip Lunds innlegg hos Shifter.no: benyttes OKR med stor suksess i organisasjoner som Google, LinkedIn, Kolonial.no, finn.no og mange flere. OKR er et styringsett som brukes for å:

 • Sette høye mål
 • Sikre tydelighet
 • Høyt engasjement
 • Økt gjennomføringskraft i organisasjoner

Inovo.no kan vi se at de har listet opp sine 4 hovedfokus for hvorfor det gir fordel med bruk av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften komme til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som forgår

Ulemper
med OKR

Etter å ha lest litt om OKR har jeg
også kommet over noen fallgruver som man skal passe seg litt ekstra for når man
ønsker å lykkes med denne metoden. Det er svært lett å «ta seg vann over hodet»,
så her kommer noen punkter jeg tenker man skal holde ett ekstra øyet med:

 1. Vær realistisk-  Det er klart man skal ha litt å strekke seg etter, men vær også nøye på å sett deg mål som du ser er realistisk å kunne oppnå.
 2. Ikke velg for mange OKR- Det kan fort bli overveldende og umotiverende om du har for mange mål. Her er det lett at man faller fra og mister fokuset på hovedmålet, hvis du ikke ser en ende opp i alt.
 3. Pass på at du har blikket rettet frem- Det er fort gjort når man har mange små oppgaver at man blir for opphengt i det. Husk å se fremover mot det overordnede målet.

OKR i undervisning og eksamen

Vår foreleser Karl Philip Lund presenterte i vår første uke i dette kurset, mål og forventninger av oss for resten av semesteret, og ble presentert som OKR mål. Dette gjorde så hvert fall jeg følte at jeg fikk et innblikk i fordelen av dette hjelpemiddelet, og nytteverdien av og kunne noe om det og anvende det senere. OKR som var satt for oss var:

 • Objective: Gjøre studentene MEGET attraktive på arbeidsmarkedet
 • Key result 1: 40% av studentene som kommer i alle forelesningene skal få relevant jobbtilbud i løpet av semesteret
 • Key result 2: Minst 50 studenter har vært med å lansere en god nettbutikk
 • Key result 3: Studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av semesteret
 • Key result 4: 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler innen semesteret

Dette kan dere lese mer om i innlegget til Karl Philip Lund hos Shifter.no, hvor han ser på fordeler og ulemper med å anvende OKR i undervisning.

Mine tanker rundt
vårt bruk av OKR

Slik
jeg ser det har det å sette seg OKR mål økt motivasjonen litt ubevisst i min
gruppe. Da vi fikk deadline og satte oss mål, fikk vi ubevisst en mer
strukturert fremgangsmåte, vi begynte å jobbe på fritiden vår med nettbutikk-prosjektet
vårt og jeg fikk en god følelse av engasjement og motivasjon fra gruppa mi. Dette
pushet oss til å komme godt i gang og sette noen litt ekstra utfordrende mål slik
at vi hadde noe å strekke oss etter. Det å føle på mestring er også en god motivasjon.
Når vi nå har mulighet til å fysisk krysse av en boks når et delmål er nådd, gir
en god følelse som gir oss en driv til å fortsette til vi har kommet helt i
mål.  Vi blir fulgt opp med rapporter hver fredag, som
gjør at vi er nødt til å jobbe hver uke for fremgang, reflektere over hvordan ting
går og vi får med det en bedre struktur og plan på hvordan vi ønsker å komme
frem til sluttresultatet.

Dette har vært en litt ny måte å sette opp liste og mål på, som ikke jeg var helt vant til, men er foreløpig svært positiv til. Dette er helt klart noe jeg kommer til å ta med meg inn i jobb og studier, og som jeg tror vil hjelpe oss som gruppe å yte vårt for å klare krav, deadlines, skape struktur og gjennomføring av nettbutikk og eksamen.

Kilder:

https://www.koan.co/okrs?utm_medium=paidsearch&utm_source=google&utm_campaign=8270031065&utm_content=399818359417&utm_term=%2Bokr&hsa_acc=8466140368&hsa_cam=8270031065&hsa_grp=90767675488&hsa_ad=399818359417&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-324519031838&hsa_kw=%2Bokr&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwka_1BRCPARIsAMlUmEqompWfjlCETDmpvEreylUbmVYj8OvOFU0Lia3a-o-2YBuTXLrx8S8aAuovEALw_wcB

https://shifter.no/inevo-innlegg-karl-philip-lund/slik-gikk-det-da-styringssett-fra-store-organisasjoner-fikk-plass-i-klasserommet/126950

https://www.tanum.no/_creative-conspiracy-leigh-thompson-9781422173343