emilietorset January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter første forelesning i valgemnet Digital Markedsføring satt jeg igjen med et smil om munnen. Dette faget virket som hånd i hanske for meg, da både utfordringer og bratte læringskurver står for tur. Under den første bolken av undervisningen tar foreleser Arne Krokan oss gjennom emnet Digital økonomi og forretningsmodeller. Gjennom forelesningene vil jeg få innblikk i hvordan både kunstig intelligens, teknologi som plattformer, 3D-printing og forretningsmodeller utarter seg i et samfunn i endring.

Som vår første oppgave skulle vi skrive et blogginnlegg om noe som interesserer oss og som gjerne kunne kobles mot digitaliseringen vi hadde om i første forelesning. Da jeg skulle sette meg ned for å skrive dette innlegget var det temaet om sosiale medier og digitale fotspor som først kom til tankene mine. Jeg synes temaet var både fascinerende og skremmende på samme tid, noe som ga det mulighet for å være en perfekt “ice-breaker” for bloggen min.

Våre digitale fotspor

Har du noen gang tenkt over at hvert tastetrykk du gjør på internett setter igjen digitale spor? Bare tanken på dette gir meg frysninger, da hvem som helst kan få tilgang på info om nettopp deg.

Amerikanske myndigheter bruker nemlig enkeltpersoners digitale fotspor for å kartlegge og overvåke turistenes intensjoner mens de er i landet, ifølge Dagens Næringsliv. På en side vil en slik arbeidsmetode kunne kartlegge mulige kriminelle handlinger og hjelpe myndighetene med å etablere en større sikkerhet i landet. Samtidig vil overvåkningene kunne trosse det etiske aspektet, da enkeltpersoners opplysninger ikke bør brukes til kommersiell og offentlig bruk på denne måten.

Det fremkommer på TV2.no at amerikanerne trolig har overføringsavtaler med de store nettgigantene, og at det er gjennom disse plattformene at overvåkningen og overføringen av brukerdataene gjennomføres. Velkjente selskaper som Microsoft, Google, Facebook og Youtube er blant de nevnte, noe som gjør at det er utallige enkeltpersoner som er utsatt, inkludert meg selv. Er det etisk riktig at disse veletablerte selskapene gjennomfører denne typen dataoverføringer til amerikanske myndigheter?

Hentet fra NMS sine nettsider

Som jeg var inne på i stad bør ikke slike opplysninger brukes kommersielt, da det er informasjon som kun de enkelte nettstedene skal bruke med hensyn til sine kunder og brukere. Til tross for dette kan det tenkes at plattformene ser en stor lønnsomhet i å selge disse dataene til de amerikanske myndigheter, da informasjonen er til stor nytte for dem. Ved å gjennomføre en slik handling vil plattformene gi en lite respektert håndtering av materialet og trosse sine brukeres fortrolighet til deres egen sikkerhet.

Når vi som brukere
samtykker til cookies og andre sporingsmetoder vil vi gjennom vår lojalitet til
plattformen frigi informasjonen de trenger om oss. Allikevel regner vi med at
den kun skal brukes til vår fordel og ved nødvendig bruk, noe som i denne forbindelsen
ikke stemmer helt. Derfor kan det tenkes at plattformene som er en del av
avtalen med USA kan få svekket sin lojalitet hos kundene, da tilliten for noen
er brutt.

Så er det nettopp sånn at sosiale medier brukes som en overvåkningsplattform? Svaret er enkelt: JA. Allikevel var nok ikke hensikten med plattformenes opprettelse akkurat slik. Men med et utallig register av brukerdata kan det tenkes at utviklingen har gått i denne retningen på grunn av dataenes høye verdi og samtidens utvikling.

Med hensyn til dette
bør kanskje plattformene tenke seg om en gang til før de signerer slike
kommersielle avtaler? Eller, kan man som bruker selv tenke seg om en ekstra
gang før man samtykker til denne informasjonsdelingen?

/ Emilie Torset