Fluesmekker mars 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En karbonskatt, også kalt CO2 avgift er et ganske enkelt konsept. Tanken er at ved å ha en avgift på varer som bringer med seg utslipp så vil man gjøre det mindre attraktivt å forurense. Kunder vil velge mer miljøvennlige alternativer, siden de blir relativt billigere. Bedrifter vil også insentivene til å redusere sine utslipp, …