olesve februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I de fleste land er bruken av et kredittsystem ikke særlig uvanlig. Bankene bruker tidligere finansiell informasjon til å forutsi om personer vil betale sine boliglån eller kredittkortregning i fremtiden.  Men i Kina har de tatt hele konseptet et par steg videre!

Bilderesultat for social credit system
https://datafloq.com/read/internet-has-problem-learn-china-sesame-credit/5192

Kinesiske myndigheter la i 2014 frem sine første planer om et sosialt kreditt system i Kina, også kjent som “The Social Credit System”. Dette er et system som skal rangere hver enkelt borger ut ifra en sosial kreditt score, som baseres på deres oppførsel og troverdighet. Programmet er i dag under en test fase, men planene er at det skal bli fullt operativt og landsomfattende innen 2020. Både private selskaper og lokale myndigheter har fått tillatelse til å teste ut systemet gjennom pilotprosjekter. Flere millioner mennesker over hele Kina er med i dette pilotprosjektet, hvor deltakelse er obligatorisk. Planen er at alle Kinas innbyggere skal inkluderes i systemet innen 2020. Det sosiale kreditt systemet skal sørge for at alle har en kreditt-historie, noe som vil bidra til økonomisk vekst i landet. Den mer kontroversielle siden av programmet er at det også skal gi det kinesiske folk en borgerscore, som skal måle deres moral og troverdighet. Staten mener de ser et moralsk forfall i Kina som korrupsjon, matskandaler, produksjon av falske produkter og svindel. Det skal derfor gis ut en score basert på en rekke innsamlede data om oppførsel. Folk kan belønnes eller straffes ut ifra deres score. Som private finansielle kredittpoeng kan en persons sosiale poeng bevege seg opp og ned i henhold til deres oppførsel. Eksempler på oppførsel som kan gi deg lavere score er dårlig kjøring, røyking i røykfrie soner, kjøp av mange videospill og publisering av falske nyheter på nett. Systemet bygger på innsamlinger av store mengder data og en minimal beskyttelse av personverner i Kina.

Chinese economy background
https://medcitynews.com/2016/09/china-digital-health/

Kina har allerede begynt å straffe folk ved å for eksempel begrense deres reising. Ni millioner mennesker har blitt blokkert fra å kjøpe billetter til innenlandsfly. Også 17 personer som nektet å utføre militærtjeneste i fjor fikk ikke starte på høyere utdanning, søke om videregående skole, eller fortsette sine studier. I juli nektet et kinesisk universitet en innkommende student sin plass fordi studentens far hadde en dårlige sosial kreditt score. Systemet straffer ikke bare personer med lav score, det belønner også personer som har en score som regnes som høy. Disse personene vil lettere få lån, bo på de beste hotellene og reise med første klasse.

Er det slik kineserne vil ha det?

Det kinesiske folket ser imidlertid ut til å ønske det nye systemet velkommen. Flere kinesiske studenter er lite kritiske og mener at de positive sidene ved systemet ville overgå de negative. En 32år gammel kinesisk entreprenør forteller at folks oppførsel i Kina har forbedret seg, etter at det sosiale kreditt systemet ble innført for ca. 6 måneder siden. Folk stopper for eksempel alltid foran fotgjengerfeltet nå, forteller han. Hvis du ikke stopper mister du jo poeng. Først var det alt vi tenkte på, men nå har det blitt en vane!

Likevel blir nok våre første tanker; bryr de seg ikke om personvern? Ser de ikke de autoritære tendensene ved et slikt system? Da systemet vil belønne de som oppfører seg bra, kunne vi da tenkte oss en slik system her i Norge? Spekulasjonene er mange og fasinasjonene er stor. Kun tiden vil vise om et slikt system vil overleve og kunne fungere som det skal. Eller om mangelen på et bedre personvern og privatliv blir for stor.

Kilder:

https://www.hf.uio.no/ikos/studier/voices-from-east-asia/the-social-credit-system.html

https://nordic.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4

https://www.ft.com/content/b5b13a5e-b847-11e5-b151-8e15c9a029fb