Tomaskristiansen januar 20, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget ønsker jeg å belyse én av de mange endringer som verden stadig blir utsatt for, både på godt og vondt. I løpet av 2020 skal Kinas «Social Credit System» være fullført. En «regulering» som ofte diskuteres i medier, og som for mange fortsatt oppleves som ukjent. Ved hjelp av en score basert på den individuelle innbyggers atferd og oppførsel skal de kunne plasseres inn i et belønningssystem. Spennende eller skummelt?

 

Personlig score avgjør muligheter og forutsetninger

Endringenes hjemland: Kina, som er verdensledende på innovativ teknologi startet allerede i 2010 med eksperimenteringen av det komplekse økosystemet. Innbyggerne vil etter 2020 overvåkes 24 timer i døgnet hver dag, og hele tiden ha en individuell oppdatert personlig score utgitt gjennom overvåkning og av agenter. Poengsummen påvirker blant annet hvem som kan ta kollektiv transport og reise, jobb- og skolemuligheter, samt muligheter til å ta lån.


Borgernes personlige score avgjør grovt sett hvilke muligheter og forutsetninger som ligger til rette for hver enkelt. Ved hjelp av ulike offentlige lister påpekes innbyggerne enten som gode borgere som skal belønnes («redlist»), eller dårlige innbyggere som straffes («blacklist»). Hvordan skal innbyggerne forholde seg til en slik endring? Og hva taler for og mot?

 

I følge Kinesiske myndigheter er systemet basert på tillit og troverdighet, noe som står sterkt i Kina. Tillit er ikke noe man får, det er noe som skal være fortjent, og dermed belønnes. I planleggingsoversikten kommer målet om å oppmuntre enkeltpersoner til å være troverdige, tydelig frem. Et mål om at hver enkelt innbygger skal føle at de kan bygge tillit til egen stat fremmer en slags oppriktighetskultur. Det ekspanderte overvåkingsapparatet styrker i tillegg landets sikkerhet og minimering av kriminalitet gjennom umiddelbar konfrontering og atferdskontroll.

 

Harmløst eller skummelt?

Hver innbygger starter med en score på 1000 poeng, som automatisk oppdateres døgnet rundt, og allerede ved en nedgang på omkring 50 poeng vil kunne utgjøre vanskeligheter for å ta opp lån, og ta nytte av velferdsordninger. Noe så harmløst som å spille spill på nett, handle importerte varer og omgås med andre med lav score kan forårsake kritiske konsekvenser. Et av de hverdagsnære vanlige problemene for innbyggere blir nå å måtte ta en lang busstur fremfor en rask togtur hjem. Som følge av konstant frykt for å ikke kunne opptre som en «vanlig» borger vil poengjakten bare fortsette.

 

Hver person har også mulighet til å øke sin personlige score gjennom for eksempel å donere til veldedighet og arbeide som frivillig. Satt på spissen vil mennesker med tilstrekkelig økonomiske midler kunne donere seg til en høyere score enn andre. Det åpnes i tillegg muligheter for korrupsjon av autoritære agenter som poengutdelere. Ved å se på hver eneste handling som individuelle transaksjoner til poengsystemet kan hele systemet fort ende som «et spill» for de rike.

 

Et slikt program vil naturligvis minimere kriminalitet, bedre sikkerhet og kontroll, men om det er nøyaktig et slikt system som skal være fremtiden til Kina gjenstår å se. Overvåkningsapparatet som skal fremme en oppriktighetskultur bygger i stor grad på frykten til innbyggerne om å miste poeng. På en annen side er det spennende å se hvordan programmet blir seende ut i 2020 dersom alt går etter Kinas plan.

 

 

Hvordan hadde Norges befolkning reagert dersom et slikt program hadde blitt satt i gang? Vil du lese mer om flere av verdens endringer? Her kan du lese om hvordan 3-D printing på mange måter kan bli toneangivende for fremtiden.

 

/ Tomas Kristiansen

 

 

Kilder:

How China`s Social Credit System actually works (Technode)

The system sounds like a sci-fi dystopia (The National)

What you can do wrong (Nordic Businessinsider)

Real life black mirror nightmare (New York Post)

Kinas statlige bonusprogram (Dagens næringsliv)

The post Kinas sosiale statlige bonusprogram. Skummelt eller spennende? appeared first on Tomas Kristiansen.