Robert Sagaas mars 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

KLM er et av flybransjens største
selskaper, og når derfor ut til mange forskjellige mennesker. For at selskapet
skal nå ut til målgruppen sin, og kommunisere budskapet sitt på en effektiv
måte, er det hensiktsmessig for dem å bruke flere kanaler. I dette innlegget
skal vi se nærmere på hvilke kanaler KLM kan bruke, for å påvirke holdnings- og
atferdsendring inn mot målgruppene vi finner relevante for kommunikasjonsplanen
vi skal lage.

Markedskommunikasjonen til KLM vil, som mange andre selskaper, handle om at man kan differensiere seg fra andre selskaper. Man må ha et budskap der man forteller hva som er unikt med sitt produkt eller tjeneste. Budskapet burde være kort og konsist og rett på sak. Et budskap der man forteller om KLM som bedrift, og hvilke tiltak dem gjør for å bli en mer bærekraftig bedrift. Vi tenker at budskapet skal informere kunden og gi kunnskap om KLM som bedrift. Ny kunnskap som kan føre til en utløsende handling, som for eksempel at kunden blir mer bevisst på resirkulering. Selskapet har gjennom KLM media app byttet ut fysiske aviser med å gjøre de digitale. Dette sørger for at selskapet sparer papir og kunden kan velge mellom et bredt spekter av aviser og magasiner gjennom denne tjenesten.

For at KLM skal treffe best mulig med sin markedsføringsstrategi er det viktig at selskapet definerer hva som er deres målgruppe, hvor de kan nås og utformer strategier for dette. Vi har tenkt at målgruppen kan nås gjennom å bruke POST-modellen som er et strategisk rammeverk for kampanjeplanlegging.

Bilde hentet fra Pixabay.com

 P i modellen står for people og forteller hvem målgruppen vår er. Til denne kampanjen har vi satt en målgruppe i alderen 20-40 år. Det er mennesker som er aktive i sosiale medier ofte over flere kanaler som for eksempel YouTube, Facebook, Twitter og Instagram. Vi tenker at dette er mennesker som er opptatt av bærekraft, men som samtidig ikke har så mye kunnskap, men er opptatt av å lære mer. De er opptatt av å gjøre en forskjell og bryr seg om bærekraft også for fremtidige generasjoner. Målgruppen retter seg inn mot småbarnsforeldre som ønsker at barna skal få en trygg verden å vokse opp i, miljøaktivister eller klimaforkjempere. Det er mennesker som vil være fremtidens kunder, og som er aktive i sosiale medier.

O i modellen står for
objectives. Her vil vi definere hva som er våre mål for kampanjen.

Gjennom denne kampanjen ønsker vi å oppnå:

  • Kunnskap om KLM som bedrift og deres bærekraftsmål
  • Utløse handlinger som gjør at målgruppen ønsker å fly med KLM og benytte seg av deres produkter eller tjenester
  • Få målgruppen til å bli bevisste på hvorfor bærekraft lønner seg generelt
  • At selskapet har et godt omdømme gjennom respons fra målgruppen i diverse kanaler
  • Få kjennskap til hvorfor KLM skiller seg ut fra andre konkurrerende selskaper

S i modellen står for strategy og forteller hvordan vi vil at forholdet til kunden skal endre seg. Det vil si at vi ser på hvordan vi skal bygge en strategi for å bygge en sterk relasjon til kunden. Tiltakene vi har tenkt oss i denne delen er at vi er tilstede i kanalene kundene er aktive i. Det vil si gjennom for eksempel videoer på Facebook som forteller om KLM og hvordan de jobber for å oppnå deres bærekraftsmål. Vi vil også ha fokus på å poste slike videoer på Instagram. For å fange målgruppens oppmerksomhet tenker vi å lage videoer som er tekstet slik at det er lettere å få med seg budskapet i disse.

Vi tenker også at videoene skal være korte, men som
har et budskap som informerer kunden på en presis måte om hva KLM står for. Det
er også ønskelig at selskapet er tilstede for kunden gjennom kanalene i sosiale
medier. Dette gjennom å være aktiv for eksempel gjennom å komme med
tilbakemelding til det som blir skrevet i kommentarfelt, og svare på spørsmål
de skulle ha. Samtidig ønsker vi at KLM har en tilstedeværelse i bybildet, og
ønsker å spre selskapets bærekraftige visjon gjennom boards og plakater på
busstopp og T-banestasjoner.

T i modellen står for technology og handler om hvilke kanaler man ønsker å ta i bruk for å nå ut med budskapet.  KLM har over 14 millioner likes på Facebook, cirka 2 millioner følgere på Twitter, 1,3 millioner følgere på Instagram og 188.000 abonnementer på YouTube. Vi finner det hensiktsmessig at KLM er tilstede i alle disse kanalene. Dette for å møte kundenes behov, men også gjennom å være aktiv for å vise målgruppen at man bryr seg om og setter pris på dem. Når vi skal nå ut til kundene i forskjellige kanalene vil vi passe på at det er forskjellig innhold som er optimalisert til hver enkelt kanal. I Facebook, Instagram og YouTube ønsker vi å utforme videoer som har fokus på KLM sine bærekraftige mål og tiltak, mens i Twitter ønsker vi å møte målgruppens behov gjennom å svare på spørsmål, være aktive og snakke med folk.

Bilde hentet fra Unsplash.com

For å kunne lykkes med bruken av sosiale medier og ønsket holdnings- og atferdsendring er det, som skrevet tidligere, viktig å øke kjennskap og kunnskap til selskapet hos målgruppen. Derfor ser vi det som hensiktsmessig i kampanjen at KLM er aktive i sosiale medier. Det vil si gjennom at man bygger kjennskap og kunnskap til selskapets bærekraftsmål. Samtidig har man et formål om at målgruppen skal føle seg ivaretatt. Vi ønsker også å oppnå en handling der målgruppen velger KLM fremfor andre selskaper fordi de ser at selskapet tar bærekraft på alvor. Det er også ønskelig at målgruppen skal få et bevisst forhold til egne bærekraftige valg gjennom budskapet som blir formidlet gjennom denne kampanjen.

Bilde hentet fra Pixabay:

https://pixabay.com/photos/finger-touch-hand-structure-3033058/

Bilde hentet fra Unsplash.com:

https://unsplash.com/photos/CUtIvOCrPpE

Kilder:

Inboundbloggen. Sist oppdatert: 13.12.2018. «Lag en strategi for sosiale medier med POST-metoden.» Hentet 16.03.2020 fra:

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

KLM. Sist oppdatert: ukjent. «Introducing: the KLM Media App.» Hentet 16.03.2020 fra:

https://media-app.klm.com/

KLM sin side på Facebook:

https://www.facebook.com/KLM/

KLM sin side på Instagram:

https://www.instagram.com/klm/?hl=nb

KLM sin side på Twitter:

https://www.twitter.com/klm/

KLM sin side på YouTube:

https://www.youtube.com/user/KLMRoyalDutchAirline