Stian Norum Herlofsen april 8, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av STIAN NORUM HERLOFSEN (@stiannorum)

At man kan skaffe seg jobb gjennom et nettverk er helt åpenbart, men hvordan skjer dette i praksis? Det er mange stillinger som aldri blir utlyst og tidligere studenter oppgir at et godt nettverk og gode mentorer har vært avgjørende for deres karriere. Dette blogginnlegget vil være et utgangspunkt fra kurset «Networking Basics», og hvordan man kan skaffe seg en mentor i sitt eget nettverk. Kurset drar særlig frem LinedIn som en fin plattform, det er viktig at man kan drive nettverks og relasjonsbygging på flere plattformer og andre måter. Selv har jeg knyttet mange viktige bekjentskap via plattformen Instagram. Begrepet mentor eller mentoring betyr at en mer erfaren person (kollega, venn, inspirasjonskilde osv) fungerer som en veileder for en annen person med mindre erfaring (SNL, 2020). 

Networking Basics

Kurset fra First Round er inndelt i 8 ulike deler, hvor man gjennomgår verktøy og får tips til hvordan firmaet mener man kan bli bedre til nettverksbygging. Som alt annet så finnes det flere veier til rom, og dette kurset forklarer hva de mener er viktig. Kurset vektlegger særlig bruk av og tilstedeværelse på plattformen LinkedIn, men jeg mener det er vel så viktig hvordan man opptrer utenfor sosiale medier også. De 8 ulike delene er følgende:

1.     Din profesjonelle identitet

Man blir aldri helt ferdig utlært. Man kan alltids lære mer og teknologien er i stadig endring. Paul Pesek har lagd kurset mener at allerede som student er man godt i gang med å bygge og etablere sin profesjonelle identitet. I den forbindelse har han kommet frem til 5 punkter som vil komme deg til gode og som er nyttige å ha med når man oppsøker andre personer og aktører i bransjen.  

–       Empati: Den evnen til å se andre personers perspektiv og synspunkter. 

–       Nysgjerrighet: Gjør det klart at du er nysgjerrig på andre personers erfaringer, opplevelser, meninger og personlige reise. 

–       Takknemlighet: Vær takknemlig for at personene setter av tid til deg og gir deg innsikt i ulike temaer og problemstillinger. 

–       Relevanse: Forklar personene hvorfor du tar kontakt med dem og hvorfor det er nyttig for deg 

–       Respekt: Ha gjensidig respekt for hverandre. Behandler og respekterer du andre godt, vil de i langt større grad også respektere deg godt tilbake. 

2.     Finn mentor via LinkedIn

Plattformen LinkedIn kan være et nyttig sted å drive bygging av nettverk og relasjoner. Kurset skiller mellom 3 ulike måter å finne potensielle kontakter på. 

–       Perfect overlap: Dette måten innebærer at man identifiserer seg med lignende personer i ditt nettverk. Det kan eksempelvis være noen har likt utdanningsløp som deg selv.

–       Great overlap: I dette tilfellet kan det være en person som har gått på samme universitet eller høyskole som deg, og studert et lignende som deg selv. 

–       Similarites: Her dreier det seg om en eller flere personer i et selskap som du ønsker å arbeide i, og at du kan finne et eller flere likhetstrekk med denne personen.

3.     Slik kontakter du noen på LinkedIn

I kurset fremheves det at LinkedIn kan være en mer effektiv måte å komme i kontakt med mennesker på, og på den måten kan det gjøre prosessen med å skaffe seg en mentor langt enklere. Men man kan også kontakte personer via mail. Dette kan oppleves som mer personlig eller formelt. 

4.     Koordinering

Når du først har fått avtalt et møte, så er det viktig at dette koordineres godt. Det er viktig å avtale når man skal møtes, hvor man skal møtes og hva møtet skal handle om. Kanskje er personen man skal møte veldig travel, det vil derfor være lurt å koordinere så godt som mulig på forhånd. 

5.     Navigasjon

Punktene som kom fra «din profesjonelle identitet» er viktige her også. På den måten kan du komme deg gjennom et godt disponert møte forhåpentligvis gjøre et godt inntrykk.

6.     Profesjonell opptreden

Denne delen bygger videre på punktet over. Det er viktig å være godt forberedt og gjerne ha notert deg noen punkter på forhold som du vil snakke om. Dersom du ikke gjør det kan det være fort at møtet drar ut og man sitter igjen i etterkant med spørsmål som man ønsker svar på. Ordlegg deg godt og ikke snakk for mye. Tydeliggjør hva du ønsker svar på og unngå å snakk «rundt grøten». 

7.     Forberedelser

Dette er et punkt jeg føler går igjen i en rekke anledninger. Gode forbredelser er viktig. Hva ønsker du faktisk å snakke om under møtet, og hva ønsker du å finne ut av? Møt opp heller 5 minutter for tidlig, enn 5 minutter for sent. Særlig når det er du som har kommet med forespørsel om å møtes. 

8.     Relasjonsbygging

Dette er kanskje det viktigste punktet av alle. Både før og etter at du har møtt ulike personer og som du ønsker å bygge langvarige relasjoner med, er det viktig å si ifra eller sende en melding hvor du takker for møtet og en hyggelig prat. Samt fortelle at man ønsker å bevare denne kontakten også i fremtiden. 

For å runde av 

Disse punktene som fremkommer i kurset er viktige og det er elementer jeg bruker aktivt i min hverdag, selv før jeg så kurset. Det er klart at det er viktig for en student eller en som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet å være bevisst over disse punktene. LinkedIn er en fin plattform for å vise frem seg selv og sin kompetanse. Samtidig føler jeg at LinkedIn har blitt en plattform hvor mange ønsker å hele tiden konkurrere om å være best og mest mulig innviklet. Jeg har selv flere gode erfaringer og knyttet mange flere kontakter via Instagram og det er noe jeg verdsetter høyt. Det vil være viktig å arbeide utenfor LinkedIn og se på andre måter å drive relasjons og nettverksbygging på. 

Litteraturliste:

Store Norske Leksikon, SNL. (2020). Mentoring. Tilgjengelig fra: https://snl.no/mentoring. (Hentet: 08. April 2021).