admin May 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Google Analytics Academy tilbyr et nettbasert gratiskurs for nybegynnere og litt mer drevne brukere av Google Analytics. Kurset er for dem som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om hvordan man kan analyse og optimalisere data på eget nettsted. I denne artikkelen kommer jeg til å gå igjennom hvordan de verktøyene fra kurset i Advanced Google Analytics fungere slik at du kan implementere dem i din innsiktsanalyse av nettbutikk eller nettside.

  • Tracking med JavaScript
  • Brukerinteraksjon
  • Filter og kategorisering

Tracking

Google Analytics samler inn og prosesserer data gjennom en tracking kode kalt, JavaScript som er en HTML-kode du må implementere på eget nettsted som følger og måler brukeratferd og kundereise på siden din. Handlingene koden følger kan være alt fra innlastinger av nettside, trykk på lenker, avspillinger av video og andre klikk. Koden bruker nettstedet sitt domene til å definere data i analyserapporten i Google Analytics. Med koden implementert på nettstedet vil Google Analytics slippe en “cookie” i brukerens browser på nettsted og andre relevante sub-domener som følger brukerens navigasjon og handling inne på nettstedet.

Brukeratferd

Med hver brukerinteraksjon sender tracking-koden et “hit” til Google Analytics. Et hit er en URL-string med ulike parametere med verdifull informasjon om brukerne. Informasjonen kan f.eks inneholde informasjon om brukerens format, språkinnstilinger og bruker-ID som skiller mellom nye besøkende og gjengangere på nettsiden. En deler hits inn i tre ulike kategorier:

  • Sidevisning
  • Event
  • Transaksjon

Sidevisning-hits trigges når en bruker laster inn ditt nettsted. Dette kan enten være ved at de har trykket på en lenke de har blitt tilsendt, google søk, markedsføring på andre kanaler eller et aktivt søk på nettstedet. Hver enkelt bruker har en unik ID som gjør at vi som administratorer kan få innsikt i brukerens besøks-vaner på nettstedet. Dersom en bruker har besøkt nettstedet før og ved en senere anledning besøker den igjen, vil den samme bruker-IDen følge brukeren. Dette gjør at vi kan analysere hvordan en tidligere besøkende agerer på innhold på nettstedet til sammenlikning med en ny besøkende. Dersom en besøkende blokkerer cookies på nettstedet mister du dataen på brukeren, og hvis de besøker siden ved en senere anledning vil de få en ny bruker-ID. Derfor kan det opptre noe ukorrekt samvariasjon mellom disse variablene i Google Analytics.

På bildet ovenfor ser du et eksempel på hvordan Google Analytics viser antall sidevisninger per sekvens og brukere. (Bildet er hentet fra Google Analytics Academy).

Event-hits trigges hver gang en besøkende utfører en handling på nettstedet. Disse handlingene kan være predefinerte av Google Analytics eller så kan du sette opp alternativene selv. Typiske handlinger kan være å trykke på lenker, knapper. Du kan også sette inn Custom variabler av events som kan være egendefinerte handlinger. For å lære mer om dette se denne videoen.

Transaksjon-hits trigger av kjøp eller andre gitte konvertinger på nettstedet. Dette kan for eksempel være transaksjons-ID, SKU (Stock Keeping Units), produktkjøp eller fratrekk eller supplering i handlekurv.

Filter

I Google Analytics kan du legge inn konfigurasjonsinnstillinger som bestemmer hvordan dine data blir prosessert og utvalg. Filter er blant annet en slik innstilling. Du får muligheten til å legge på filter som enten ekskluderer eller inkluderer spesifikke data som er av interesse eller ikke av interesse for deg som administrator. Et filter kan anses som en “regel” som Google Analytics implementerer under datainnsamlingen. Det er to potensielle grunner til at du kan ønsker å legge på et slikt filter. En årsak kan være at du ønsker å se på trafikk på et spesielt geografisk område. Eksempel vis trafikk i Norge eller Oslo i istedenfor globalt. En annen årsak kan være at du ikke ønsker data på intern trafikk fra ansatte, da velger du å ekskludere disse fra rapporten. Filter hjelper deg å raffinere rådata inn i ulike grupperinger som demografi, atferd, teknologi, sekvenser eller Ecommerce. (Se bilde under)

Hvis du kunne tenke deg å ta en Google Analytics sertifisering ta kurset til Google Analytics Academy. PS! Dersom du ikke har arbeidet med Google Analytics før anbefaler jeg deg å ta kurset, Google Analytics for Beginners der du får en generell innføring i verktøyet. Det kan være lurt å ta kursene i kronologisk rekkefølge da de ulike kursene bygger på hverandre.

Lykke til!