dig2100admin april 3, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

[…] Blockchain teknologi kan også implementeres i presisjonslandbruk. Det åpner muligheten for et nivå av gjennomsiktighet for forbrukere hvor leverandører ikke kan skjule kvaliteten på varene sine. Vi kunne altså eliminert muligheten for produsenter til å manipulere omstendighetene for produksjon. […]