Stine Larsen Strom januar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette er veldig bra skrevet Stine!
Jeg liker at du har gode og meningsfulle mellomoverskrifter og at det er fin struktur i teksten. Når det gjelder innholdet er det en del unøyaktigheter, men det finner du sikkert ut av etter hvert. Tenk også på om du kan legge inn lenker til noen av de ressursene og tjenestene du trekker frem slik at det blir enklere for leserne å gå mer i dybden på stoffet du introduserer for dem. Bra jobbet!
Hilsen fra Arne